ล่าแหล่งท่องเที่ยวสุดประทับใจ เหนือสุดแดนสยามในเชียงราย

เชียงราย

เชียงราย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย  โดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นประเทศลาวและพม่า ดังนั้นเชียงรายจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยี่ยมชมทั้งความสวยงามในตัวจังหวัดเชียงรายเอง และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนั้น มีหลายแห่งมาก แต่ในบทความบทนี้ เราจะขอยกตัวอย่างสถานที่ยอดฮิตติดอันดับต้นๆ ที่โด่งดังทั่วประเทศและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี หากใครเบื่อรถติดอยากมาสัมผัสธรรมชาติทางภาคเหนือ ตามเรามาดูเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในเชียงรายมีที่ไหนกันบ้าง

พระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของดอยแม่สลอง อยู่ในเขตตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา  แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2539 พระบรมธาตุแห่งนี้มีความงดงามจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงราย ด้วยการออกแบบให้เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ มีความสูงราว 30 เมตร องค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลายสวยงาม มองเห็นได้ในระยะไกล บริเวณฐานเป็นฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นกว้างด้านละ 15 เมตร เรือนธาตุประดับด้วยพระพุทธรูปยืน ส่วนภายในแบ่ง 3 ชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระรูปของสมเด็จย่าขนาดเท่าพระองค์จริงประทับบนพระราชอาสน์ ชั้นที่ 2 เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จย่า และชั้นที่ 3 เป็นที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุ

นอกจากนี้ยังมีวิหารแบบล้านนาประยุกต์อยู่บริเวณใกล้เคียงกับองค์เจดีย์อีกด้วย การขึ้นมาเที่ยวชมบนยอดดอยแม่สลอง นอกจากจะได้ชื่นชมปูชนียสถานที่งดงามแล้วยังสามารถชมทิวทัศน์ของขุนเขาได้อย่างกว้างไกลสวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดดอยที่สูงสุด และจะมีบรรยากาศคึกคักสุดในช่วงฤดูหนาว

สามเหลี่ยมทองคำ

หมายถึงรอยต่อของสามประเทศ คือ ไทย พม่า และลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านจุดบรรจบของสามดินแดน  ซึ่งบริเวณฝั่งไทยจะอยู่ในพื้นที่ของบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน สามารถมองเห็นบ้านเรือนของฝั่งลาวที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฝั่งพม่าจะอยู่ทางทิศตะวันตก มองเห็นเพียงป่าสีเขียวเท่านั้นในระยะใกล้

ดังนั้นบริเวณฝั่งไทยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ที่มีทั้งทิวทัศน์อันสวยงาม พระพุทธรูปนวล้านตื้อลือโลก องค์ใหญ่ริมแม่น้ำโขง ร้านขายของที่ระลึกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงได้อีกด้วย แต่หากต้องการไปเที่ยวชมที่ฝั่งลาวต้องทำบัตรผ่านแดนที่ อำเภอเชียงแสน

ส่วนคำสามเหลี่ยมทองคำนั้น เล่าต่อกันมาว่า บริเวณนี้เป็นที่ค้าขายระหว่างชายแดนซึ่งมีทองคำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า จึงกลายมาเป็น สามเหลี่ยมทองคำจนถึงทุกวันนี้

ตลาดแม่สาย

เป็นทั้งตลาดและแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังในอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นดินแดนเหนือสุดของประเทศไทย ตลาดแม่สายนี้อยู่ในเขตชายแดนไทย – พม่า โดยมีน้ำแม่สายเป็นเขตพรมแดนระหว่างอำเภอแม่สายฝั่งไทยและท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางข้ามสะพานไปมาหาสู่ค้าขายกันอย่างเสรี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวฝั่งไทยที่ข้ามไปยังท่าขี้เหล็ก

นอกจากจะได้เดินเที่ยวชมตลาดที่ขายสินค้านานาชนิดแล้ว ยังสามารถท่องเที่ยวเจดีย์ ชเวดากองที่จำลองมาจากเมืองย่างกุ้งได้อีกด้วย โดยจะมีรถสามล้อนำเที่ยวซึ่งห่างจากเขตชายแดนเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างพาไปยังจุดต่างๆใกล้กับเขตชายแดน แนะนำให้ตกลงราคาให้แน่ชัดก่อนใช้บริการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่าย

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com