ชวนย้อนรอย 700 ปี วัดแฮอินซา อารามหอสมุดอันลึกล้ำกลางหุบเขา

ย้อนกลับไปในสมัยอาราจักรชิลลา เมื่อ 1,200 ปี ก่อน ยุคที่Read More…

สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว มหามงคลชีวิต ณ ดินแดนแห่งศรัทธา

เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายมาถึงศรีลังกา เมื่อ 1,700 ปีก่อRead More…

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เล่าอดีตความรุ่งเรืองอันยาวนานแห่งพม่า

หลายคนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ คงทราบกันบ้างถึRead More…