สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว มหามงคลชีวิต ณ ดินแดนแห่งศรัทธา

เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายมาถึงศรีลังกา เมื่อ 1,700 ปีก่อRead More…