เที่ยวยลบรรยากาศล้านนากับ 3 วัดโบราณในเชียงใหม่

Exclusive เชียงใหม่

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางหลายคน โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีทะเลหมอกห่มดอย และดอกไม้เมืองหนาวบานสะพรั่ง แต่ก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไม่ได้เดินทางมาเยือนเชียงใหม่เพียงแค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เพราะเมืองเชียงใหม่มีความงดงามอยู่ทุกช่วงฤดู หากนักท่องเที่ยวท่านใดยังไม่รู้ว่านอกเหนือจากฤดูหนาวแล้ว ในเชียงใหม่มีสิ่งใดน่าสนใจอีกบ้าง ตามมาทางนี้เลยค่ะ เราจะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศเหนือๆ แบบล้านนา ตามวัดโบราณต่างๆ ที่หากใครได้ก้าวเข้าไปแล้ว เหมือนหลุดเข้าไปในสมัยอาณาจักรล้านนากันเลยทีเดียว

วัดสวนดอก

หรือ วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมาธิราชแห่งอาณาจักรล้านนาเมื่อปี พ.ศ. 1914  เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงสมัยนั้น

วัดสวนดอกได้รับการบูรณะครั้งใหญ่อยู่ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2450 จากเจ้า ดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการอัญเชิญพระอัฐิของผู้ปกครองนครเชียงใหม่ รวมถึงพระประยูรญาติ มาประดิษฐานรวมกัน ณ.วัดแห่งนี้

ส่วนการบูรณะครั้งถัดมาในปี พ.ศ. 2475 จากครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา โดยเป็นการบูรณะองค์พระวิหาร และได้รับความนิยมเรื่อยมา จนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ส่วนรูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยที่งดงามประณีตและหาชมได้ยากในปัจจุบัน

วัดโลกโมฬี

ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดโลก เป็นวัดที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตด้วยศิลปะแบบล้านนาที่มีอายุมากกว่า 500 ปี แม้ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัย แต่ก็มีชื่อวัดโลกโมฬีในตำนานวัดพระธาตุดอยสุเทพ จึงมีการคะเนว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา

สำหรับความโดดเด่นของวัดโลกโมฬีจะเป็นวิหารไม้สีน้ำตาล หลังคาลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ด้านหน้าวิหารงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก นอกจากนี้ด้านหลังวิหารยังเป็นเจดีย์อิฐเก่าแก่ที่สร้างขึ้นพร้อมกับวิหารคือปี พ.ศ.2070 สมัยพระเมืองเกษเกล้า

นอกจากความเก่าแก่ที่หาชมได้ยากแล้วยังเป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ครองเมืองเชียงใหม่ 2 พระองค์คือ พระเมืองเกษเกล้าและพระนางสุทธิเทวี

วัดเจ็ดลิน

ตั้งอยู่ที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดโบราณที่มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนปีพุทธศักราช 2060

ภายในวัดมีหนองน้ำซึ่งเชื่อว่ามีความสำคัญกับกษัตริย์ราชวงศ์มังรายในอดีต คือเป็นสถานที่ประกอบพิธีสรงน้ำพุทธาภิเษก สรงพระวรกายของกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายทุกพระองค์ก่อนเปลี่ยนเป็นเครื่องทรงกษัตริย์ขึ้นเสวยราชเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีวิหารแบบล้านนาและสะพานโต่วะ ที่เป็นสะพานไม้ไผ่ทอดข้ามบึงบัวสายพันธุ์วิคตอเรีย ซึ่งทั้งสองฝั่งของสะพานจะประดับประดาด้วยร่มและโคมไฟแบบล้านนา เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมที่สุดในวัด


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com