เที่ยว-ชม พระใหญ่เทียนถาน ฮ่องกง

Hongkong (ฮ่องกง)

พระใหญ่เทียนถาน (Tian Tan Buddha) เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ของพระศากยมุนีสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2536 และตั้งอยู่ที่นองปิงเกาะลันเตาในฮ่องกง

รูปปั้นพระใหญ่เทียนถาน ตั้งอยู่ใกล้กับอารามโปหลินและเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผู้คนและศรัทธา เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในฮ่องกงและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

พระใหญ่เทียนถาน สร้างขึ้นในปี 2533 และสร้างเสร็จในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อรูปปั้นสร้างเสร็จได้มีการเชิญพระสงฆ์จากทั่วโลกมาร่วมพิธีเปิด

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Buddha_(Hong_Kong)


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com