เที่ยว-ชม แอนเทอโลป แคนยอน (Antelope Canyon) แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

อเมริกาเหนือ (North America)

แอนเทอโลปแคนยอน (Antelope Canyon) สลอตแคนยอนที่มีผู้ชมและผู้นิยมเข้าไปถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

ตั้งอยู่ในบริเวณเขตอินเดียนแดงนาวาโฮ ในเมืองเพจ รัฐแอริโซนา

แอนเทอโลปแคนยอนแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (Upper Antelope Canyon) และโลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (Lower Antelope Canyon)

ภูมิประเทศที่แปลกตานี้เกิดจากการพังทลายของชั้นหิน Navajo Sandstone ซึ่งถูกกัดเซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน้ำที่ซัดผ่าน บวกกับความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ เป็นเวลานาน

แอนเทอโลป แคนยอน ถือเป็นหุบเขาที่อันตรายที่มาก เนื่องจากบริเวณนั้นอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลา และระดับน้ำอาจท่วมสูงถึง 10 เมตรเลยทีเดียว

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/แอนเทอโลปแคนยอน

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com