เที่ยว-ชม เมืองปาร์นู ประเทศเอสโตเนีย

ยุโรปเหนือ (Northern Europe)

ปาร์นู (Parnu) เป็นเมืองท่าทางทะเลของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ บนอ่าวปาร์นู ตั้งเป็นเมืองราวปี ค.ศ. 1251

เครดิต : Radowitz / Shutterstock.com

เมืองปาร์นูเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมท่องเที่ยวในฤดูร้อน มีรีสอร์ตและโรงแรม ร้านอาหาร และชายหาด หลายแห่ง

เครดิต : Radowitz / Shutterstock.com

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996 เมืองปาร์นูเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลวงแห่งฤดูร้อนของเอสโตเนีย

เครดิต : Miroslaw Skorka / Shutterstock.com

เครดิต : Studio MDF / Shutterstock.com

 

เครดิตภาพปก: Emanuele Ghirardelli / Shutterstock.com

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ปาร์นู


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com