อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ดินแดนที่โลกไม่เคยหมุน

กำแพงเพชร

ตามข้อมูลของจังหวัดกำแพงเพชรนั้น พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและโด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน กำแพงเพชรนั้นถือเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองในยุคสุโขทัย ซึ่งมีหลักฐานจากโบราณสถานหลายแห่ง อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งความงดงามในสถาปัตยกรรมเก่าแก่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ราวกับโลกไม่เคยหมุนเอาเรื่องราวดีๆ และความงามเหล่านี้ออกไปจากประชาชนคนไทยได้ ยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ส่วนโบราณสถานที่สำคัญและสวยงามในอดีตมีอะไรบ้างในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ไปดูกันเลยค่ะ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่อยู่ใน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้รับประกาศแต่งตั้งให้เป็น “มรดกโลก” เมื่อปี พ .ศ. 2534 พร้อมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัชชนาลัย มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยในยุคแรก ลักษณะแผนผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นแนวยาวขนานกับริมน้ำปิง มีโบราณสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมมากมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 อาณาเขต คือโบราณสถานเขตภายในและภายนอก ซึ่งโบราณสถานภายในเขตกำแพงเมืองจะมีพื้นที่ 503 ไร่ สำรวจพบโบราณสถานทั้งสิ้น 20 แห่ง แต่ที่สำคัญมีดังนี้

วัดพระแก้ว

ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร มีอาณาเขตติดกับวัง สิ่งปลูกสร้างภายในส่วนมากเป็นศิลาแลง

มีพระเจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่เป็นประธานอยู่บริเวณกลางวัด มีสิงห์ล้อมรอบฐานสี่เหลี่ยม คะเนว่าเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญมากในอดีต จากการพบหลักฐานโบราณสถานต่าง คือ ฐานเจดีย์แบบต่างๆ ทั้งสิ้น 35 ฐาน วิหารใหญ่และเล็ก 8 วิหาร และฐานโบสถ์ 3 แห่ง ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงกลมทั้งท่อน สูงประมาณเมตรเศษ

วัดพระธาตุ

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของวัดพระแก้ว มีเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่เป็นองค์ประธาน เป็นวัดที่ใหญ่รองจากวัดพระแก้ว มีเจดีย์รูปทรงในสกุลช่างกำแพงเพชรเรียงจากวัดพระแก้วไปทางทิศตะวันออก

สระมน

หรือบริเวณวังโบราณ มีลักษณะเป็นกำแพงดินสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ริมกำแพงเมืองด้านเหนือ ภายในมีคูล้อม 3 ด้าน ตรงกลางคือสระมน สันนิษฐานว่าบริเวณสระมนคือวัง แต่ปัจจุบัน (เมษายน 2563) ไม่เหลือปราสาทราชฐานอีกแล้ว

ศาลพระอิศวร

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

ตั้งอยู่ด้านหลังศาลจังหวัด บนฐานศิลาแลงสี่เหลี่ยมก่อยกพื้นในความสูง 1.5 เมตร มีบันไดขึ้นด้านหน้า เป็นที่ตั้งของเทวรูป พระอิศวรสัมฤทธิ์ แต่เป็นองค์จำลอง ซึ่งองค์จริงจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร

นอกจากโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองแล้ว ยังมีโบราณสถานนอกเขตกำแพงเมืองที่งดงามน่าเที่ยวชมไม่ต่างจากกัน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,611 ไร่ บนเขาลูกรังขนาดเล็ก นอกกำแพงด้านทิศเหนือ โดยทั่วไปเรียกกันว่า “เขตอรัญญิก” สำรวจพบโบราณทั้งสิ้น 37 แห่ง แต่โบราณที่สำคัญและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีดังนี้ วัดพระนอน, วัดพระสี่อิริยาบถ, วัดพระสิงห์, วัดช้างรอบ, วัดอาวาสใหญ่, วัดพระบรมธาตุ, วัดซุ้มกอ, กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี, วัดเจดีย์กลางทุ่ง และ วัดหนองพิกุล ทั้งหมดคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามและรุ่งเรืองของไทยในอดีต และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับคนรุ่นหลัง ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และทรงคุณค่าสมกับเป็นมรดกโลก อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com