เที่ยว-ชม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล

Macau (มาเก๊า)

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล (Kun Iam Statue) ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า ประเทศจีน

รูปปั้นเจ้าแม่กวน เป็นรูปปั้นยืนสูง 20 เมตรบนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมาเก๊า

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมมีความโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของมาเก๊า


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com