เที่ยว-ชม ปราสาทปราก สถาปัตยกรรมร่วมสมัยแห่งเมืองโรแมนติก แห่งประเทศเช็กเกีย

ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

กรุงปรากเป็นเมืองที่สวยงามราวภาพวาดในเทพนิยายที่โรแมนติด และปราสาทปราก ก็เปรียบเสมือนพระราชวังของเจ้าหญิงเจ้าชายที่อยู่ในหนังสือภาพ ความงดงามที่เหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างอยากเดินทางมาถึงที่นี่ให้ได้

ปราสาทที่ซับซ้อนที่สุดในโลก

ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) นี้ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่วางแปลนของปราสาทเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในอดีต ด้านในของปราสาทมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของเมืองปราก วิหารนี้เป็นที่เก็บพระศพของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และทำพิธีทางศาสนาของนักบุญ  นอกจากนั้น ก็จะเป็นอาคารส่วนของ New Palace ที่ทำการทำเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบัน , Old Palace อดีตที่ประทับของเชื้อพระวงศ์, คอกม้าของราชสำนัก  เป็นต้น ประตูทางเข้ามีอนุสรณ์การสู้รบของ ไททัน ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ อาณาบริเวณของปราสาทกว้างขวางตามแนวของเนินเขาลงมาจนถึงริมฝั่งของแม่น้ำวัลดารา (Vltava River)

ทำเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ปราสาทกรุงปรากก็ยังมีการใช้งานอยู่ เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกีย เป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมทางการเมืองของประเทศ ตลอดเวลาที่ปราสาทอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ปกครองหลายคน ได้มีการบูรณะต่างๆอย่างต่อเนื่องจนปราสาทเป็นศิลปะแบบผสมผสานของแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกัน

อย่างเช่น ห้องโถงวาดิสลาฟ ที่ถูกสร้างด้วยสไตล์เรเนซองค์ ในสมัยของ  พระราชา วลาดิสลาฟ แห่งรัสเซีย ช่วงที่ย้ายมาประทับที่กรุงปราก และ Old Palace ที่ต่อเติมด้วยสไตล์โรมัน  ในยุคของ โรดอล์ฟ จักรพรรดิโรมัน

เดินทางอย่างไรดี

คุณสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาที่สถานี Malostranska สายสีเขียว แล้วขึ้นรถรางสาย 22 ฝั่งตรงข้ามสถานี Prazskyhrad ที่จะลงด้านสวน และป้าย Pohorielec ที่จะลงด้านหน้าปราสาท สามารถเลือกลงได้ตามที่ท่านสะดวก

ค่าเข้าชม ราคา 350 โครูน่าเช็ก หรือ 451 บาท

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 09:00 น. – 17:00 น.

โทรศัพท์ : (+420) 224-372-423


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com