เที่ยว-ชม จัตุรัสเซนาโด

Macau (มาเก๊า)

จัตุรัสเซนาโดหรือจัตุรัสวุฒิสภา (Senado Square,Senate Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเซ ของมาเก๊า ประเทศจีนและเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ประวัติศาสตร์ยูเนสโกของ แหล่งมรดกโลกมาเก๊า

จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานที่พบปะของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของจัตุรัสซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร Leal Senado ในปัจจุบัน

อาคารส่วนใหญ่รอบ ๆ จัตุรัสเป็นสไตล์ยุโรปและหลายแห่งได้รับการคุ้มครอง

ที่จัตุรัสแห่งนี้มีการจัดงานขนาดใหญ่หลายงาน รวมถึงงานเฉลิมฉลองงานเทศกาลต่างๆ ตลาดนัดและการละเล่นต่างๆ

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Senado_Square


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com