เที่ยววัดไผ่โรงวัวสุพรรณบุรี วัดงามที่เต็มไปด้วยหลักธรรมดีๆสอนใจ

สุพรรณบุรี

หากใครเป็นคนในพื้นที่คงจะรู้จักกันดีกับวัดไผ่โรงวัว วัดที่กว้างขวางงดงามและมากมายสิ่งดีๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า คติสอนใจผ่านประติมากรรมต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล ถือว่าการมาเที่ยววัดนี้อิ่มบุญ อิ่มใจไปตามๆกันเลยค่ะ ส่วนรายละเอียดในวัดนั้นเรามีมาฝากสายบุญทุกท่านที่ยังไม่รู้จักวัดไผ่โรงวัวแห่งนี้ จะสวยงามถูกใจกันแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ

วัดไผ่โรงวัว หรือ วัดโพธาราม ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศาสนสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองสุพรรณ เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างที่หลากหลายงดงามและเป็นสถานที่ที่ใช้เรียนรู้หลักธรรมตามพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี วัดไผ่โรงวัวแต่เดิมเป็นป่าไผ่ที่ชาวบ้านนำวัวมาผูกไว้ระหว่างทำนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์บนเนื้อที่ 20 ไร่ และได้พัฒนาขยายพื้นที่ ก่อสร้างสิ่งต่างๆโดยหลวงพ่อขอมเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด จนปัจจุบัน (เม.ย. 2563) เป็นศาสนสถานที่สวยงามบนเนื้อที่ 248 ไร่ ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

พระพุทธโคดม

เครดิตภาพ: kwanchai / Shutterstock.com

พระพุทธรูปโลหะสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512 ปัจจุบันเป็นที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างล้นหลาม

พระกกุสันโธ

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่สีขาวเด่นประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง หน้าตัก 20 วา สูง 28 วา 2 ศอก สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2518 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 เป็นหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนิยมมากราบไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พื้นที่ด้านหลังเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเกือบ 500 รูป ที่ใต้ฐานบรรจุอัฐิของผู้ล่วงลับไปแล้ว

สังเวชนียสถาน 4

เป็นการจำลองสถานที่ในพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประกอบไปด้วย

1. สวนลุมพินี

สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะปัจจุบันอยู่ในเมืองเนปาล,

2. เจดีย์พุทธคยา

สถานที่ทรงตรัสรู้คือวัดมหาโพธิ์ในประเทศอินเดีย,

3. สถูปสารนารถ

สถานที่แสดงปฐมเทศนา แคว้นมคธ ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ปัจจุบันอยู่ในรัฐอุตตรประเทศอินเดีย

4.กุสินารา

สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน ดังนั้นสังเวชนียสถาน 4 จึงเป็นแลนด์มาร์คที่มีนักท่องเที่ยวมาแวะเวียนชื่นชมทั้งความงามและศึกษาพุทธประวัติอย่างไม่ขาดสาย

เมืองนรกภูมิ


เครดิตภาพ: Anirut Thailand / Shutterstock.com

เป็นพื้นที่เตือนสติประชาชนผ่านงานประติมากรรมรูปปั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินรกภูมิ แสดงถึงผลของการกระทำบาปกรรมเมื่อหมดอายุขัยแล้วต้องมาอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เป็นเปรตและอสูรกายอย่างทุกทรมาน

วิหารร้อยยอด

เป็นวิหารกลางน้ำ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะทรงไทยประยุกต์อินเดียงดงามด้วยหลังคาที่มียอดแหลมเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่มาของชื่อ วิหารร้อยยอด ภายในประดิษฐานพระประทานพร และจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามด้วยเรื่องราวบอกเล่าทางพระพุทธศาสนา