สุโขทัยยามสนธยา ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

สุโขทัยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมืองแห่งวัดเก่าแก่ซึ่งมีโบราณสถานหลายแห่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยอุทยานประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุโขทัยมีอยู่ 2 แห่งด้วยกันคือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งวันนี้เรานำข้อมูลที่น่าศึกษาและท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มาฝากพี่น้องนักเที่ยวทุกท่าน ส่วนเวลาในการเที่ยวชมนั้นเราแนะนำให้เป็นตอนเย็นค่ะ เพราะบรรยากาศไม่ร้อนมากเหมาะแก่การปั่นจักรยานตระเวนชมและเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปออกมาแล้วพีคสุดๆด้วยภาพเมืองเก่าใต้ดวงตะวันกลมโต ใครเห็นก็ต้องไลค์กันเชียวค่ะ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ครอบครอง ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย ส่วนเมืองโบราณนั้นอยู่ที่ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเมืองศรีสัชนาลัย เป็นเมืองที่มีพัฒนาการมานานก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย โดยมีเมืองสุโขทัยเป็นราชธานี ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 1 ให้แก่เมืองที่เข้มแข็งกว่า ทำให้พัฒนาการและความรุ่งเรืองต่างๆลดลง ต่อมากลายเป็นเมืองร้างเมื่อสูญเสียเมืองเป็นครั้งที่ 2 ภายในเมืองโบราณที่ตำบลศรีสัชนาลัยนั้น พบโบราณสถานกว่า 278 แห่ง แต่ที่งดงามและมีการเข้าถึงมากเป็นอันดับต้นๆได้แก่วัดเก่าแก่ ดังต่อไปนี้

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)

หรือวัดบรมธาตุเมืองเฉลียง เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย

โบราณสถานที่น่าเที่ยวชมภายในวัด ได้แก่ ปรางค์ประธานที่ตระหง่านอย่างงดงามในศิลปะของอยุธยา, พระธาตุมุเตา มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญ ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านหลังปรางค์ประธาน, วิหารสองพี่น้อง มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 2 องค์ ประทับอยู่บนแท่น

นอกจากนี้ยังมีกำแพงแก้วที่เป็นศิลาแลงรายล้อมบริเวณวัดเอาไว้ท่ามกลางสีเขียวของผืนหญ้าขับเน้นให้วัดพระปรางค์ดูงดงามในแบบอารยธรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

วัดนางพญา

เป็นโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศรีสัชนาลัย มีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือเจดีย์ทรงลังกาก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประธาน มีสภาพสมบูรณ์อยู่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณซุ้ม

อีกไฮไลท์หนึ่งที่น่าชื่นชมของวัดคือลวดลายปูนปั้นบนซากผนังวิหารซึ่งเหลือเพียงด้านเดียว ผนังด้านนี้ไม่มีหน้าต่างแต่มีเพียงช่องลมตามความนิยมในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนต้น ส่วนลวดลายปูนปั้นที่สวยงามนั้นถือว่าเป็นประติมากรรมสุโขทัยยุคที่ 3 จากทั้งหมด 4 ยุค งดงามและเก่าแก่ยากที่จะหาชมได้ง่ายๆแต่ปัจจุบัน ( มีนาคม 2563 ) หลุดลอกออกไปพอสมควรและมีการสร้างหลังคาคลุมไว้ เพื่อลดความเสื่อมโทรมที่เกิดจากธรรมชาติ

วัดช้างล้อม

เป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดบริวารของอุทยานประวัติศรีสัชนาลัย มีลักษณะคล้ายกับวัดนางพญาคือมีเจเดีย์ทรงลังกาเป็นประธานตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีช้างปูนปั้นรอบด้านอันเป็นที่มาของชื่อวัด

ส่วนโบราณสถานที่น่าสนใจอย่างอื่นคือ วิหารที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานที่เหลือเพียงซากฐาน ภายนอกเจดีย์เป็นระเบียงคตก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบเจดีย์ประธานและมีกำแพงก่อด้วยอิฐล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง

นอกจากโบราณสถานที่น่าศึกษาเที่ยวชมเหล่านี้แล้ว ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่งทั้งภายในและภายนอก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมได้ตลอดวัน โดยจะมีร้านเช่าจักรยานหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียง