4 แหล่งน่ารู้ เมื่อคุณเป็นโรคชีพจรลงเท้าที่สงขลา

สงขลา

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย นอกจากความงดงามของทะเลแล้ว ที่สงขลายังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าทะเลเลย บทความดีๆวันนี้เราหยิบยกตัวอย่างพื้นที่ในเมืองและจังหวัดอื่นๆมาแนะนำที่เที่ยวเผื่อนักท่องเที่ยวท่านใดมีโอกาสไปเยือนสงขลา จะได้นึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เราแนะนำมาให้เป็นประโยชน์กับการเดินทางท่องเที่ยวของคุณ

ย่านเมืองเก่าสงขลา

เป็นแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสงขลา โดยจะมีถนนที่สามารถเที่ยวชมได้อยู่ 3 เส้น คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ซึ่งถนนทั้ง 3 สายนี้จะประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆที่งดงามในแบบดั้งเดิม มีห้องแถวแบบชาวจีน อาคารสไตล์ ชิโนโปตุกีส และตึกแถวแบบชาวจีนฮกเกี้ยนปะปนกันอยู่ตลอดสาย

ซึ่งบางแห่งได้ทาสีใหม่แต่ยังคงไว้ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมๆ และยังมีภาพเล่าเรื่องผ่านจิตกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวจังหวัดสงขลาในอดีต นอกจากนี้ที่ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ยังมีร้านอาหารจีนที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ย่านเมืองเก่าสงขลาจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนอย่างไม่ขาดสาย

เขาตังกวน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแนวประวัติศาสตร์ มีพื้นที่อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเนินเขาสูง 2,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเล จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสงขลาได้โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่

เจดีย์พระธาตุเป็นศิลปะแบบทวารวดี และเป็นเจดีย์โบราณคู่บ้านคู่เมืองสงขลามาช้านาน , ประภาคารที่สร้างในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศาลาพระวิหารแดง พลับพลาประทับที่งดงามสร้างในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแล้วเสร็จในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุดชมวิวบนเขาตังกวนที่สามารถมองเห็นวิวเมืองสงขลาแบบ 360 องศา

วัดแหลมพ้อ

เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนเกาะยอ ซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีอายุ 200 กว่าปีมาแล้ว พื้นที่ในวัดเป็นป่าพ้อและมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไป จึงเรียกกันว่า วัดแหลมพ้อจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดโดดเด่นด้วยพระนอนปางปรินิพพาน องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และประติมากรรมปลากะพงขนาดใหญ่ซึ่งสื่อถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะยอที่เป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวที่มีชื่อสียงในจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวทะเลสาบสงขลาที่สามารถมองเห็นสะพานติณสูลานนท์ที่ทอดยาวผ่านน่านน้ำทะเลเป็นทิวทัศน์ที่งดงามสมคำร่ำลือเลยทีเดียว ส่วนความงดงามอื่นๆได้แก่ ศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิม  สมเด็จพระเจ้าเกาะยอ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

อุทยานนกน้ำคูขุด

มีพื้นที่อยู่ในอำเภอสทิงพระ และเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา เป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของทะเลสาบตอนกลางที่มีระบบนิเวศน์แบบเปิด มีลักษณะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อย และมีทุ่งหญ้ากลางทะเลซึ่งเป็นทัศนียภาพที่งดงามมากๆมีนกอาศัยอยู่จำนวน 219 ชนิด

จึงเป็นแหล่งดูนกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคนชอบดูนกซึ่งจะมีเรือทัวร์พานักท่องเที่ยวตามบริเวณที่มีนกอาศัยอยู่ เช่น เกาะโคบ และท่าหิน โดยช่วงที่เหมาะแกการดูนกคือเดือน ธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี