อุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยา มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินไทย         

พระนครศรีอยุธยา

 สายเที่ยววันนี้เราจะพานักท่องเที่ยวไปย้อนประวัติพระนครศรีอยุธยา พร้อมบอกแหล่งโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดอยุธยา ให้คอประวัติศาสตร์ได้เดินตระเวนถ่ายรูปกันให้จุกไปเลย แต่บอกก่อนเลยว่าที่หยิบยกขึ้นมาแนะนำเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น หากอยากได้แบบฉบับเต็มแนะนำให้เก็บกระเป๋าตามเรามาเลยค่ะ

         อุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา บนเนื้อที่ 1,810 ไร่ เป็นสถานที่ที่ มีความสำคัญกับจังหวัดอยุธยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องยาวนาน กรุงศรีอยุธยานั้นได้รับการสถาปนาจากพระเจ้าอู่ทอง ด้วยลักษณะทำเลตั้งอยู่บนเกาะที่มีแม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี จึงเป็นชุมทางการขนส่งที่สะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นปราการธรรมชาติในการป้องกันข้าศึก ในอดีตกรุงศรีอยุธยาเคยเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านทั้งเรื่องการปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ จึงทำให้มีชาวต่างชาติทั้งในเอเชียและยุโรปเข้ามาทำการค้าขายในประเทศไทย แต่สุดท้ายอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีคนไทยนานถึง 4 ศตวรรษ ได้สูญเสียให้แก่พม่าและถึงกาลสิ้นสุดลงไป

ในปี พ.ศ. 2525 กรมศิลปากร ได้ทำการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ไว้ภายใต้ชื่อ โครงการอุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยา และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ได้สำรวจพบโบราณสถานทั้งในกำแพงเมืองและนอกเมืองจำนวน 425 แห่ง และมีโบราณสถานที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยาดังนี้

พระราชวังโบราณหรือพระราชวังทองหลาง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และเป็นย่านที่เจริญรุ่งเรืองด้วยศูนย์การค้าต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นซากวัดศรีสรรเพชญ์ในปัจจุบัน

วัดศรีสรรเพชญ์ เดิมคือพระราชวังโบราณหรือพระราชวังทองหลาง ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ย้ายวังไปอยู่ด้านริมน้ำลพบุรี จึงยกให้เป็นเขตพุทธาวาสเพื่อประกอบพิธีต่างๆของประชาชน พระราชวังโบราณจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นวัดประจำพระราชวังคือวัดศรีสรรเพชญ์

วัดราชบูรณะ เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากเป็นวัดที่ได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ (เจ้าสามพระยา) และใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพ เจ้าอ้ายพระยา เจ้ายี่พระยา พระเชษฐาทั้งสองของพระองค์ ซึ่งสิ้นพระชนม์จากการรบเพื่อแย่งชิงราชสมบัติ

วิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดที่ได้รับการบูรณะวิหารขึ้นมาใหม่จากจอมพล ป. พิบูลย์สงครามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำริดองค์ที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย

ในความเป็นจริงนั้น อุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยา ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณสถานมากมายกว่านี้ที่เป็นหลักฐานแสดงถึงอารยธรรมในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อุทยานประวัติพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปชื่นชมความงามอยู่อย่างไม่ขาดสายนับเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำสำหรับคนไทย