เมืองพิจิตร วันนี้ที่เป็นมากกว่าทางผ่าน

พิจิตร

พิจิตรเป็นจังหวัดที่หลายคนใช้เป็นทางผ่านในการเดินทางขึ้นเหนือ แต่หากใครที่มีเวลาลองแวะชมความงามของจังหวัดพิจิตรกันดูบ้าง แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองที่เคยเป็นเกษตรกรรมเล็กๆนั้น วันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเพิ่มขึ้นมาแล้ว เอาจริงเมืองพิจิตรถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยมาช้านาน และวันนี้ดินแดนพิจิตรเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมมากขึ้น หากใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับเมืองชาละวันแห่งนี้ วันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดมาแนะนำ ใครอยากรู้ตามมาดูกันเลยจ๊ะ

บึงสีไฟ

เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพิจิตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยรองจาก บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบหนองหาน และกว๊านพะเยา บึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังมากในจังหวัดพิจิตร และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิจิตรที่ใครมาต้องแวะเวียนมาเยี่ยมชมทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืดกว้างใหญ่

มีศาลาพักผ่อน 4 แห่งรอบทิศ และเพลิดเพลินไปกับให้อาหารปลา ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ เดินชมพันธุ์ปลาแปลกๆชนิดต่างๆกว่า 20 ชนิด ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ เที่ยวชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่มีการตกแต่งทั้งไม้ใหญ่และสวนดอกไม้ มีสะพานยื่นลงไปในบึงสู่ศาลาพักผ่อน และชมรูปปั้นชาละวันขนาดใหญ่ที่ภายในได้จัดเป็นห้องประชุมขนาด 25-30 ที่นั่ง

วัดเขารอบช้าง 

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพิจิตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองพิจิตร มีลักษณะเป็นยอดเขาที่มีหินสีขาววางซ้อนกันอยู่แลดูคล้ายกับช้างและสง่าไปด้วยเจดีย์ทรงลังกาที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีทองทั้งองค์ มีบันไดเดินขึ้นจำนวน 136 ขั้นสู่ลานกว้างบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นเมืองพิจิตรในมุมสูงได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมขึ้นมาในช่วงเย็นเพื่อมาชมเมืองพิจิตรที่ถูกแสงสีทองของพระอาทิตย์ยามเย็นฉาบทาทั่วเมืองแลดูงดงามตามวิจิตรแห่งธรรมชาติ

และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆเช่น วิหารหลังใหม่ รอยพระพุทธบาทจำลอง มณฑปจตุรมุข พระพุทธรูปสำริด และภาพเขียนฝาผนังเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง

วัดโพธิ์ประทับช้าง


เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ดังนั้นจึงเป็นสถานที่สำคัญในจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ริมน้ำน่านสายเก่า ปูชนียวัตถุที่สำคัญน่าเที่ยวชมภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถ์ซึ่งเป็นประธานตั้งอยู่บนฐานไพทีตามแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย มีความงดงามอ่อนช้อยตามศิลปะอยุธยา

 และยังมีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นที่มีอายุกว่า 300 ปีเป็นพระประธานประจำโบสถ์ ในทุกๆวันที่วัดโพธิ์ประทับช้างจะมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์แวะเวียนมาเที่ยวชมศิลปะของโบราณแห่งนี้อยู่เรื่อยๆ จึงทำให้วัดโพธิ์ประทับช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับของเมืองพิจิตรที่ใครมาต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนเมืองเก่าแก่ 300 ปีแห่งนี้