อนุสรณ์สถานวีรชนผู้เสียสละเขาค้อ ยุทธภูมิของอดีต

เพชรบูรณ์

เชื่อหรือไม่ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะที่อำเภอเขาค้อครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิเลือดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และเหล่าผู้กล้าหาญ วันนี้เราจะมาเอาใจคอประวัติศาสตร์ทั้งหลาย โดยการพาไปทัวร์ยังอนุสรณ์สถานเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเรื่องราวสะเทือนขวัญของคนไทยในอดีต

อนุสรณ์สถานเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้คนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติคนไทยที่มีอุดมการณ์ต่างกัน และในขณะเดียวกันก็เพื่อเทิดทูลวีรกรรมของเหล่าทหาร ตำรวจ จนถึงผู้กล้าทุกคนที่ยอมสละชีพร่วมกันปกป้องพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย

ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2511-2524 พื้นที่เขาค้อเคยเป็นดินแดนคอมมิวนิสต์ และเป็นสมรภูมิ

จุดชมวิว
ด้วยเป็นพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาอนุสรณ์สถานแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ แต่ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทั่งทั้งอำเภอเขาค้อ หากเป็นช่วงฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกงดงามดังเช่นยอดเขาอื่นๆ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูงจากฐาน 24 เมตร ตระหง่านอยู่บนยอดเขาแห่งเขาค้อ โดยมีความหมายดังนี้
– รูปทรงสามเหลี่ยม หมายถึง ผู้เสียสละที่เป็น พลเรือน ตำรวจและทหาร
– ฐานกว้าง 11 เมตร หมายถึงเริ่มมีปฏิบัติรุนแรงของเหล่าคอมมิวนิสต์ในปี 2511
– ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์สถาน 24 เมตร หมายถึงปี 2524 ที่พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิรบที่มีการนองเลือดและมีผู้สูญเสียชีวิตจำนวน 1,171คน
– ความสูงจากฐานถึงยอดอนุสรณ์สถาน 25 เมตร เป็นปีที่ยุติปฏิบัติการทางอาวุธ
– ความกว้างของฐานสามเหลี่ยมด้านละ 2.6 เมตร เป็นปีที่เริ่มก่อตั้งอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ

พิพิธภัณฑ์อาวุธ หรือฐานอิทธิ
ตามชื่อของ พันเอก อิทธิ สมาธิรักษ์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการบุกยึดพื้นที่เขาค้อคืนในปี 2524 พื้นที่นี้ในอดีตเคยเป็นฐานปืนใหญ่ ที่ใช้สนับสนุนการรบ ปัจจุบัน (มกราคม 2563 ) เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการรบในอดีต มีทั้ง เครื่องบินขับไล่เอฟ 5 รถสายพานลำเลียงพล และปืนใหญ่หลายชนิด ภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาวุธต่างๆ และมีการบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆในยุทธภูมิเลือดเขาค้อ

ฐานกรุงเทพ
เป็นพื้นที่ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้เป็นฐานมั่นในสมรภูมิแห่งนี้ และถูกยึดคืนโดยกองกำลังทหารในเวลาต่อมา

นอกเหนือจากสถานที่ที่ได้กล่าวมาแล้ว บริเวณข้างๆอนุสรณ์สถานในอดีตพื้นที่นี้เป็นฐานแรกที่เหล่าทหารยึดคืนจากพรรคคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ ปัจจุบันเป็นฐานยังจำลองการสู้รบ โดยมีเนินเล็กๆ หลุมหลบภัย และกระสอบทราบบังเกอร์ สร้างไว้ให้ผู้มาเยือนได้ระลึกถึงวีรชนผู้กล้าเหล่านั้น

จองที่พักบริเวณเขาค้อ