วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว งดงามในความสงบ

เพชรบูรณ์

คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธ เรื่องความงดงามของวัดที่ปลูกสร้างไว้บนพื้นที่สูง เพราะนอกจากจะได้เปรียบเรื่องความงดงามแล้ว ยังเป็นสถานที่สงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การพักผ่อน เจริญสติปัญญา และศึกษาหลักธรรมอย่างไม่มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจ ทริปดีๆวันนี้เราจะไปชื่นชมความงามของวัดบนดอยแห่งหนึ่งที่ใครๆต่างก็รู้จักในชื่อ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หากใครยังไม่เคยมายลโฉม ตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

ความศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่กว้างบนยอดเขาสำหรับปฏิมากรรมต่างๆที่โดดเด่นอยู่บนทิวเขาและรายรอบไปด้วยความขจีของป่า จึงทำให้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่สงบเงียบ เป็นที่ปรารถนาของผู้พระสงฆ์และศาสนิกชนที่แสวงหาร่มเย็นในการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่นิยมการท่องเที่ยวแนวศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากมีการตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆอย่างงดงามมีชั้นเชิงในด้านศิลปะ

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้แก่

เจดีย์ พระธาตุผาแก้ว สิริราชย์ธรรมนิมิต


เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการตกแต่งจากกระเบื้อง แผ่นแก้ว หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตาและเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ผู้มาเยือนนิยมเก็บภาพ ภายใต้ฐานเจดีย์สามารถเข้าชมได้เป็นแหล่งเรียนรู้และเตือนสติปุถุชนทั้งหลายด้วยหลักธรรมคำสอน และภาพปริศนาธรรม

มหาวิหาร พระพุทธเจ้า 5 องค์


มี 7 ชั้น แต่ละชั้นใช้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยชั้นที่ 1-3 ได้จัดไว้เป็นที่พักสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม ส่วนชั้นอื่นๆ ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา

ศาลาพระหยกเขียว
คือศาลาที่ใช้ปฏิบัติธรรมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยออกแบบให้เป็นกระจกรอบด้านเพื่อมองเห็นธรรมชาติโดยรอบที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและดอกไม้นานาพันธุ์ อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ พระหยกเขียว พระพุทธรูปหยกปางมารวิชัยเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน ที่แกะสลักจากหยกเขียวทั้งพระองค์ ที่พระเศียรบรรจุพระบรมสาริกธาตุ

พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือพระหยกขาว
เป็นพระพุทธรูปหยกปางขัดสมาธิเพชรสีขาวนวล ขนาดหน้าตัก 39 โดยนิ้ว ที่พระเศียรบรรจุพระบรมสาริกธาตุ เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องพระพุทธรูปต่างๆ

พระบรมสารีริกธาตุ
สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการสักการบูชา เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นมงคลแก่ชีวิต

ลานโพธิ์
เป็นลานปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่เดินจงกลมเพื่อเจริญสติ บริเวณกลางลานจะมีต้นศรีมหาโพธิ์ปลูกไว้ซึ่งเป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนา

ลานพระสีวลี


เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพุทธมหาสาวก พระสีวลี ตั้งตระหง่านบริเวณลานโดยมีฉากหลังเป็นทิวเขาทอดยาวออกไป สำหรับให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา

นอกจากสถานที่ที่น่าสนใจที่เรานำมาบอกเล่าสู่กันฟังแล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ต่างๆอีกมากมาย รอนักท่องเที่ยวขึ้นเยี่ยมชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจะมีหมอกคลุมในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน หากใครต้องการบรรยากาศที่สวยงามตามยอดเขาควรขึ้นไปในช่วงนี้