น่าน บนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา พิชิตยอดดอยภูแว ล่องแก่งน้ำว้า ชมชมพูภูคาริมทาง

น่าน

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญกับจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งสำรวจธรรมชาติ โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,065,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ และ อำเภอแม่จริม

โดยมีจุดเด่นคือเป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์หายากและแหล่งท่องเที่ยวสวยงามโดยเฉพาะต้นชมพูภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีดอยภูคาเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในอุทยานและเป็นดอยเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่านนานมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีป่าปาล์มดึกดำบรรพ์ที่หาดูยากในปัจจุบัน จึงเป็นป่าสำรวจยอดนิยมสำหรับคนชอบเดินป่า

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับกับที่ราบ มีแม่น้ำลำธารกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน ลักษณะภูมิอากาศภายในแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ซึ่งฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเท่านั้น มีป่าหลายสภาพปะปนกันอยู่เช่น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา รวมไปถึงทุ่งหญ้ากว้างบนยอดเขา

นอกจากความงดงามที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจีแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานอีกมากมาย เช่น ถ้ำหลายแห่ง น้ำตก และจุดชมวิวอีกมากมาย ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีดังนี้

ยอดดอยภูแว

ตั้งอยู่ในส่วนของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นในอุทยาน โดยมีความสูงอยู่ที่ 1,837 เมตร จากระดับน้ำทะเล บนยอดดอยมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้างสลับกับหินผา งดงามน่ามอง

เป็นจุดชมวิวยอดฮิตในฤดูหนาวด้วยการมองเห็นทิวทัศน์ 360 องศา สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่างสวยงาม และจะงดงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวที่มีทะเลหมอกแผ่นใหญ่ห่มคลุมทั่วยอดดอย นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกไม้ กุหลาบพันธุ์ปี ซึ่งเป็นพืชพันธุ์หายากให้ดูชม ส่วนการเดินทางนั้น ต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 8 กิโลเมตร และมีบริการลูกหาบ

ล่องแก่งน้ำว้า

เป็นกิจกรรมยอดฮิตในหน้าร้อนของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยเป็นการล่องแก่งลำน้ำว้าที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาอุทยานขุนน่าน แล้วไหลผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จริม ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำน่าน

ซึ่งที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นเส้นทางล่องแก่งระดับ 3-5 ผ่านทั้งสิ้น 20 กว่าแก่ง จึงจำเป็นต้องพักแรมกลางป่าควบคู่กับการล่องแก่ง

ต้นชมพูภูคา

เป็นพันธุ์ไม้หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พบบนยอดดอยภูคาซึ่งเป็นดอยที่สูงที่สุดในอุทยาน เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงาม ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ออกดอกเป็นช่อสีชมพูยาว 30-35 เซนติเมตร ตามปลายกิ่ง เคยสำรวจพบตามหุบเขาแถบทางใต้ของประเทศจีน และทางตอนเหนือของเวียดนาม

โดยยอดดอยภูคาได้มีการสำรวจพบในปี 2532 และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะบานในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ของทุกปี สะพรั่งอยู่ริมถนนบนทางหลวง ห่างจากที่ทำการประมาณ 4 กิโลเมตร ในเดือน กุมพาพันธุ์ถึงเดือนมีนาคม จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างคึกคักแน่นหนา ถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานในช่วงหน้าหนาว