เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ชมกลิ่นอายปราสาทหินขะแมร์

Exclusive นครราชสีมา

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนคราชสีมา เนื่องจากเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน หรือราวพุทธศตวรรษที่ 16 ความโดดเด่นของอุทยานฯแห่งนี้คือ อาณาจักรปราสาทหินขะแมร์ขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นศิลปะแบบบาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด งดงามและน่าศึกษาถึงความเป็นมาของประเทศไทยในอดีต โดยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและน่าสนใจภายในอุทยานฯ มีดังนี้

พลับพลา หรือพลับพลาเปลื้องเครื่อง เป็นอาคารรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยของอาคารหลังนี้ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพักเตรียมพระองค์ของเจ้านายชั้นสูงที่มาประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงเป็นสถานที่ใช้สำหรับจัดเตรียมของถวายต่างๆให้กับชนชั้นสูงในอดีต

สะพานนาคราช เป็นสะพานที่สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับโลกและสวรรค์ที่เล่าลือกันว่าสะพานแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่ศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานสร้างโดยหินทรายที่มีความสวยงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

ซุ้มปะตูและกำแพงแก้ว สร้างด้วยหินทราย ลักษณะการสร้างเป็นรูปทรงกากบาท ซึ่งในอดีตเชื่อกันว่าเมื่อเดินเข้ามายังกำแพงแก้วแล้วจะเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพเจ้าชั้นสูง

ชาลาทางเดิน เป็นแนวทางเดินที่ทอดยาวไปยังซุ้มประตูระเบียงคด ก่อสร้างด้วยหินทรายเช่นกัน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่

ซุ้มประตูและระเบียงคด เป็นประตูทางเข้าสู่ด้านใน มีจุดเด่นทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือตรงขอบประตู มีการจารึกภาษาเขมรซึ่งเป็นรูปแบบของขอมโบราณ แสดงให้เห็นถึงการสร้างที่เก่าแก่ ที่มีมาช้านาน นอกจากนี้ยังมีชื่อของขุนนางชั้นสูงปรากฏไว้ตามประตูอีกด้วย

ปราสาทประธาน (ปรางค์ประธาน) มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ปราสาทแห่งนี้สร้างด้วยศิลาหินทรายสีขาว ที่สง่างามและถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในประสาท ภายในสถานที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรามเกียรติ์และเรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนาอันสำคัญที่อยู่คู่บ้านเมืองมาช้านาน

ปรางค์หินแดง เป็นปรางค์ที่ตั้งอยู่ทางด้านขวามือของปราสาทประธาน โดยในอดีตมีการสันนิษฐานว่าใช้เป็นสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆในศาสนา ภายในมีการสลักภาพต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ มหาภารตะที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เผยแพร่เข้ามาในช่วงสมัยนั้น ส่วนจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมนั้น คือการก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดง

หอพราหมณ์ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาจึงเรียกว่าหอพราหมณ์ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในปราสาทเช่นเดียวกัน

ปรางค์พรหมทัต เป็นปรางค์ที่ตั้งอยู่ในส่วนด้านหน้าของปราสาทประธาน สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหมด ซึ่งภายในปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างประติมากรรมถึง 2 ชิ้น โดยปัจจุบัน (พ.ย. 2563) มีการนำไปจัดตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

บรรณาลัย เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเก็บคัมภีร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา ซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยอดีต ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญในการสร้างคือมีการก่อด้วยหินทรายทั้งหมด ตัวอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนับว่ามีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *