เดินชิล วิวฉ่ำ กับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี  มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ เดิมเป็น “วนอุทยานถ้ำธารลอด” ต่อมากองอุทยานแห่งชาติได้ทำการสำรวจ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะถ้ำธารลอด ที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหาดูได้ยากยิ่ง ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด  นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของกองทัพพม่า และญี่ปุ่น โดยมีการค้นพบ ซากอาวุธโบราณ โครงกระดูก เครื่องรางของขลังต่างๆ จึงเห็นสมควรแก่การยกระดับเป็น อุทยานแห่งชาติ  และมีมติให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2519  เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 เป็นวาระการเฉลิมฉลอง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอดใหม่ว่า “อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่เคยประทับ ณ.อุทยานแห่งนี้เมื่อครั้งทำศึกกับพม่าในเขตกาญจนบุรีบ่อยครั้ง ในอดีต

จากดินแดนประวัติศาสตร์ สู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งความงดงามของธรรมชาติในอดีตก็ยังคงปรากฏแก่สายตาผู้มาเยือนในปัจจุบันเช่นเดิม แม้จะผ่านเวลามาเนิ่นนาน  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ให้แก่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีสถานที่โดดเด่นในอุทยานดังนี้

ถ้ำธารลอดน้อย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานมากที่สุดเพียง 100 เมตร  ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 300 เมตร

มีธารน้ำสายเล็กๆ ไหลลอดผ่าน และหินงอกหินย้อยที่งดงาม มีการติดตั้งดวงไฟ เป็นระยะๆ และทางเดินพื้นซีเมนต์ที่สะดวกสบาย บรรยากาศภายในเย็นสบาย ทางออกอยู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำ  เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ถ้ำธารลอดน้อย – ถ้ำธารลอดใหญ่ โดยมีเส้นทางเลียบป่าไปยัง ถ้ำธารลอดใหญ่

ถ้ำธารลอดใหญ่

เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเด่นของอุทยานฯ อยู่ห่างจาก ถ้ำธารลอดน้อยประมาณ 2.2 กิโลเมตร ผ่านน้ำตกไตรตรึงษ์ ซึ่งต้องอาศัยการปีนป่ายเล็กน้อย จากนั้นเดิน เข้าไปอีกประมาณ 700 เมตร ก็จะพบกับถ้ำธารลอดใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายสะพานหินธรรมชาติ

ภายในถ้ำมีแสงสว่างจากโพรงขนาดใหญ่บนเพดาน มีกลุ่มหินกระจายทั่วธารน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลอดถ้ำ บริเวณฝาผนังมีภาพเขียนสีรูปพญานาค ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเคยเป็นที่อยู่ของพญานาคในอดีต นอกจากนี้ยังเคยค้นพบโครงกระดูกจำนวนมากในบริเวณนี้ ถ้ำธารลอดใหญ่จึงเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างโด่งดังทั้งในเรื่องความงดงามแปลกตาและทางประวัติศาสตร์ในอดีต

น้ำตกไตรตรึงษ์

เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 1.5 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องแวะชมหากต้องการขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศของถ้ำธารลอดใหญ่ เนื่องจากเป็นทางผ่านของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ถ้ำธารลอดน้อย – ถ้ำธารลอดใหญ่

น้ำตกไตรตรึงษ์มีลักษณะเป็นน้ำตก 3 ชั้น ไหลผ่านซอกผาลดหลั่นลงมาตามโขดหิน ซึ่งชั้นสูงสุดมีความสูงถึง 35 เมตร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเยอะพอสมควร นอกจากน้ำตกไตรตรึงษ์แล้ว ยังมีน้ำตกอีก 3 แห่ง คือ น้ำตกธารทอง, น้ำตกธารเงินและน้ำตกสไลเดอร์ ที่มีงดงามไม่ต่างกัน และสามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างไม่ยากลำบาก