สวนสวย ดอยสูง ชมพระตำหนักดอยตุงดินแดนแห่งล้านนา

เชียงราย

ดอยตุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดเชียงราย เป็นดอยสูงแห่งหนึ่งของเทือกเขานางนอน มีพื้นที่อยู่ใน ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นภูเขาหัวโล้นที่มาจากการบุกป่าขยายพื้นที่ทำมาหากินปลูกฝิ่น ของชาวเขาซึ่งประกอบด้วย  เผ่าอาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ และจีนฮ่อ ภายหลังการพัฒนาดอยตุง ตามพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทำให้ดอยตุงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของภาคเหนือ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนดอยตุง ได้แก่

พระตำหนักดอยตุง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีใครไม่รู้จัก เนื่องจากเป็นที่ประทับและแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530  และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาดอยตุง พร้อมกับการปลูกป่าบนดอยสูงและพัฒนาพื้นที่อื่นๆ บนยอดดอยเรื่อยมาจนสวยงามและโด่งดังจนถึงปัจจุบัน

ส่วนลักษณะอาคารนั้นเป็นสถาปัตยกรรมเรือนไม้แบบล้านนาผสมกับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ภายในประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ มีระเบียงยื่นออกไปชมทิวทัศน์ของดอยตุงได้อย่างสวยงามมาก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกฤดูกาล

สวนแม่ฟ้าหลวง

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพระตำหนัก งดงามด้วยดอกไม้นานาพรรณบนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ภายในสวนมีไม้มงคลต่างๆ มีไม้ยืนต้นและซุ้มไม้เลื้อยกว่า 70 ชนิด

นอกจากนี้ยังมีสวนไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ปลูกไว้สำหรับประชาชนที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศ ให้ได้สัมผัสและชื่นชมดอกไม้ที่หาดูยากในเมืองไทย

นอกจากความงดงามของดอกไม้นานาชนิด ที่ผลัดกันเบ่งบานทุกวัน สวนแม่ฟ้าหลวงยังมีคติสอนใจในรูปของประติมากรรม สื่อถึงความสำเร็จ  เป็นรูปปั้นเด็กต่อตัวอยู่กลางสวน และทรงพระราชทานนามประติมากรรมนี้ว่า “ความต่อเนื่อง“

พระธาตุดอยตุง

ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าอกของดอยนางนอน  สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลมีพื้นที่อยู่ใน ตำบลห้วยไคร้  อำเภอแม่สาย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขา บนยอดดอยมีพระธาตุดอยตุงอยู่สององค์ องค์แรกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ หรือ อำเภอแม่จัน ในปัจจุบัน เป็นศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้สอบสอง ส่วนอีกองค์หนึ่งสร้างในสมัย เจ้ามังรายนราชแห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2470

องค์พระธาตุทั้งสองได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดย ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาและชาวเมืองเชียงราย เป็นการสร้างเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมตามศิลปะล้านนา ซึ่งพระธาตุดอยตุงสององค์นี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงรายมานานแสนนาน

Tree top walk

เป็นกิจกรรมที่ออกแนวผจญภัยกลางป่า จะเป็นการชมทิวทัศน์ป่าเขา บนสะพานแขวนแคบๆ ผ่านยอดไม้หลายต้น

สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยตุงในมุมสูงแบบพาโนรามา บนความสูง 40 เมตร และยาว ประมาณ 300-400 เมตร เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย