แบกเป้ เซย์ไฮย์ กับ 4 วัดวิไลใน อ.เมืองเชียงใหม่

Exclusive เชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีภาษาและวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความรุ่งเรื่องในด้านเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ ด้วยความที่เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์จึงมีวัดวาอารามเก่าแก่หลงเหลือให้เห็นอยู่มากมายในปัจจุบัน สำหรับวันนี้เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวัดเก่าในเมืองเชียงใหม่ที่โด่งดังและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย หากใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายบุญแนะนำว่าไม่ควรพลาด กับวัดเก่าแก่สุดปังในเมืองเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เป็นวัดโด่งดังที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือและในบรรดานักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 1927 สมัยพญากือนา และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานน่าสนใจ

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่สวยงามก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และได้มีการบูรณะต่อเติมจากบุคลสำคัญหลายรุ่น จนกลายมาเป็นวัดที่สวยงามล้ำค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

การเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นจะมีบันไดนาคจำนวน 300 ขั้น ทอดขึ้นไปยังวัด แต่หากมีผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกเดินขึ้นบันได สามารถใช้บริการรถรางไฟฟ้าขึ้น – ลง ดอยสุเทพได้ ซึ่งหากใครได้มาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

เนื่องจากภายวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและสำคัญให้เที่ยวชมอีกมากมาย รวมถึงจุดชมวิวที่มองเห็นสนามบินและเมืองเชียงใหม่ได้อย่างกว้างไกล

วัดพระธาตุดอยคำ

ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่ – หางดง เดิมวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่มักเรียกกันว่าวัดดอยคำ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1230 ในรัชสมัยของพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยภายในวัดจะประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบารมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

เหล่านักท่องเที่ยวมักจะมาไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อทันใจซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการบนบาน ขอพร และจะประสบผลสำเร็จในเร็ววัน ส่วนสิ่งของแก้บนจะเป็นดอกมะลิ ซึ่งมีขายอยู่มากมายก่อนถึงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นที่พึ่งทางใจได้แล้ว ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับกราบไหว้บูชาอีกมากมายภายในวัด

โดยบริเวณด้านหลังจะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นอุทยานราชพฤกษ์และตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

วัดพระสิงห์วรวิหาร

ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถ. สามล้าน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1888  โดยพระยาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมพระเจดีย์สำหรับบรรจุอัฐิพระยาคำฟู ซึ่งเป็นพระราชบิดา

ที่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุพระสิงห์ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง นอกจากนี้ภายในวัดพระสิงห์ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน

ส่วนศิลปกรรมที่น่าสนใจอื่นๆภายในวัดได้แก่ อุโบสถสองสงฆ์ เป็นอุโบสถโบราณทรงล้านนา หอไตร และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา

วัดเจ็ดยอด

ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับการประกาศว่าเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวัดที่มีความเก่าแก่สร้างในปี พ.ศ. 1998 สมัยพระเจ้าติโลก กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย

ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระเจดีย์ที่สร้างด้วยศิลาแลง แบบมหาโพธิวิหาร ประเทศอินเดีย มีทั้งหมด 7 ยอดด้วยกัน งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นที่ฐาน ปัจจุบันยังคงสภาพสมบูรณ์และเป็นสิ่งสำคัญภายในวัด

นอกจากนี้วัดเจ็ดยอดในอดีตยังคงถูกเป็นสถานที่สำหรับการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการสังคายนาเกิดขึ้นอีกด้วย


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system