เที่ยวบุรีรัมย์ ท่องปราสาทหินงามตามรอยอารายธรรมเก่าแก่

บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามของปราสาทหินและอารายธรรมเก่าแก่ของเขมรซึ่งมีอยู่หลายแห่ง ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ สำหรับวันนี้เราลิสต์รายชื่อของปราสาทหินที่งดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับแถวหน้าของจังหวัดบุรีรัมย์มาฝากนักท่องเที่ยวที่นิยมเกี่ยวกับเรื่องราวของโบราณสถาน จะเป็นที่ไหนบ้างตามมาดูเลยค่ะ

ปราสาทหินพนมรุ้ง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและโด่งดังของจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็นโบราณสถานที่งดงามตามอิทธิพลอารยะธรรมของเขมรโบราณ บนยอดเขามีกลุ่มอาคารที่ก่อสร้างมาหลายสมัย แ

ละสิ่งที่น่าสนใจเยี่ยมชมได้แก่โบราณสถานต่างๆเช่น ปราสาทประธาน, ปราสาทอิฐ 2 หลัง, สะพานนคราช, สะพานนคราชชั้นที 2, ลานหน้าระเบียงคด, บันไดหินทรายเดินไปยังยอดเขา บนเขาพนมรุ้งมีพื้นที่กว้างขวางนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม ศึกษาศิลปะความสวยงามต่างๆอย่างเต็มที่

ปราสาทบ้านบุ

เป็นโบราณสถานเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีสภาพสมบูรณ์กว่าปราสาทหินอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทบ้านบุเป็นศาลาธรรม หรือ บ้านมีไฟสมัยขอมโบราณ ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยในสมัยนั้น เนื่องจากบริเวณนี้ในอดีตมีสภาพเป็นป่ารกทึบ มีลักษณะเป็นโบราณสถานขนาดเล็ก สร้างด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกันกับปราสาทหินหลายแห่งของจังหวัดบุรีรัมย์

ภายในมีแท่นบูชาอยู่ 1 แท่น มีทับหลังและภาพพระพุทธรูปปรางค์สมาธิสลักไว้ มีข้อสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าปราสาทบ้านบุเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในจังจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยว นักศึกษา หมุนเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในอดีตอย่างต่อเนื่อง

ปราสาทเมืองต่ำ

ตั้งอยู่ในอำเภอประโคนชัย อยู่ในความดูแลของสำนักอุทยานประวิติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ ความงามศิลปะขอมโบราณนี้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู มีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาท 5 หลังบนศิลาแลงแผ่นเดียวกัน ภายในเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือระดับช่างหลวง เป็นที่สะดุดตาแก่นักท่องเที่ยวหลายคน

ปราสาทหินเมืองต่ำนั้นตั้งอยู่บนที่ราบเบื้องล่างเขาพนมและสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันกับปราสาทหินพนมรุ้งในอดีต และชื่อปราสาทปราสาทเมืองหินต่ำเป็นชื่อที่เรียกกันในภายหลังเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งในพื้นที่ต่ำเมื่อเทียบกับปราสาทหินพนมรุ้งที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งนั่นเอง

วัดเขาอังคาร

เป็นวัดที่มีความใหญ่โต สวยงาม อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพื้นที่อยู่บนเขาอังคารในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทและอยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งประมาณ 20 กิโลเมตร  มีความงดงามจากการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมหลายสมัย แต่ที่เด่นสุดจะเป็นโบสถ์ 3 ยอดที่สร้างด้วยดินสีน้ำตาล ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นที่ประดิษฐานพระอังคารธาตุ ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้าน ภายนอกมีพระพุทธรูปเรียงรายทั้ง 4 ด้านเป็นแนวกำแพง ท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้รอบทิศ

 

สิ่งที่น่าสนใจอื่นภายในวัดได้แก่ พระนอนปรางปรินิพพาน ใบเสมาโบราณ พระพิฆเนศงาเดียว รอยพระพุทธบาทจำลอง และอื่นๆอีกมากมาย