วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  แก้วมรกตค่าควรเมืองแห่งแดนสยาม

กรุงเทพมหานคร

สถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากเดินทางมาเที่ยวชมกันมากที่สุดและมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าชมตลอดทั้งวันไม่ขาดสาย คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของดินแดนสยามอย่าง วัดพระศรีรัตนศาสนาดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเอง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า วัดพระแก้ว สร้างขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไปพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325  เป็นวัดที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม และเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทุกรัชกาล

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถอาคารประธานซึ่งล้อมรอบด้วยศาลาราย พระโพธิ์ธาตุพิมาน หอราชพงศานุสรณ์ หอราชกรมานุสรณ์ หอระฆัง และ หอพระคันธารราษฎร์  ภายในตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับวรรณคดีรามเกียรติ์ ถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่ภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ จนกระทั่งอวตารลงมาเป็นพระราม  บนฐานไพที มีอาคารหลักอีก 3 หลัง คือ พระศรีรัตนเจดีย์ พระมณฑป  ปราสาทพระเทพบิดร ประดับประดาด้วยรูปปั้นสัตว์หิมพานต์ บุษบกต่างๆ นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ทรงคุณค่า เช่น พระศรีรัตนเจดีย์ ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ , พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นมณฑปยอดปราสาทเจ็ดชั้น ภายในประดิษฐานตู้พระไตรปิฎกประดับมุก, นครวัดจำลอง รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งให้ลอกแบบปราสาทนครวัดมาจำลองไว้เพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสไปเมืองเขมรได้มีโอกาสเห็นเป็นบุญตา

พระพุทธรูปพระแก้วมรกต นั้น เป็นพระประทับนั่งอย่างสมาธิราบ ศิลปะแบบล้านนาในสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ได้รับอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์ แกะสลักมาจากหยกสีเขียวเข้ม อัญมณีค่าควรเมืองที่หายากยิ่ง พระแก้วมรกตจะมีเครื่องทรงที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ซึ่งการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตในแต่ละฤดู ถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของ พระมหากษัตริย์

การเดินทางไปกราบไหว้พระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนั้น เดินทางสะดวกมาก โดยการนั่งรถไฟฟ้า BTS  ลงสถานีสะพานตากสิน ทางออก 2 ใต้สะพานมีท่าเรือสาทร ลงเรือด่วนเจ้าพระยา ธงสีส้ม ที่มีวิ่งอยู่ตลอดทั้งวัน เมื่อขึ้นเรือที่ท่าช้าง (N9) ใช้เวลาเดินอีกประมาณ 5 นาที ก็ถึงประตูทางเข้าวัดพระแก้ว ที่อยู่ด้านขวามือ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปิดให้เข้าชม ทุกวัน 08.30-15.30 น. คนไทยเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติมีค่าเข้าชม 500 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *