พระบรมมหาราชวังใน” ภาพมุมเดียวกัน ก่อนวิกฤตโควิด-19 กับภาพปัจจุบัน

กรุงเทพมหานคร

“รูปเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังใน กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2563


Grand Palace in Bangkok, Thailand / AFP /
กับภาพอัพเดตมุมเดียวกันเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2563