“ศาลท้าวมหาพรหม” ภาพมุมเดียวกัน ก่อนวิกฤตโควิด-19 กับภาพปัจจุบัน

กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายนักท่องเที่ยวสักการะ ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562

 


Erawan shrine in Bangkok, Thailand / AFP /
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากมุมเดียวกันเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563