พาเที่ยวอ่างทอง ส่อง 3 วัดจากประวัติศาสตร์สู่ความงาม

อ่างทอง

อ่างทองเป็นดินแดนที่เราต่างรู้กันดีว่า มีวัดดังอยู่หลายแห่ง เนื่องจากเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะพอสมควร แต่สิ่งที่เราจะมาแนะนำในบทความท่องเที่ยววันนี้ เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ได้รับการบูรณะให้สวยงามโดดเด่นและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บางแห่งน่าเที่ยวชมในความโบราณที่หาดูได้ยากยิ่ง หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องประวัติศาสตร์ หรือสายบุญท่านไหนอยากจะชื่นชมความงาม อย่าช้าตามเรามาดูเลยค่ะ

วัดม่วง

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่อยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาที่มีพื้นที่กว้างขวางมาก ตามประวัติบอกว่าเดิมเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่เมื่อเสียกรุงให้พม่าจึงกลายเป็นวัดร้างที่เหลือเพียงซากปรักหักพัง ต่อมาในปี พ.ศ.2526 ได้รับการบูรณะจากหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ และได้รับพระราชทานวิสงคามสีมา ( ที่ดิน ) จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เพื่อถวายแด่พระองค์ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีหน้าตัก 62 เมตร สูง 93 เมตร มีพระนามว่า “พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” สีทองอร่าม สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

ถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สวยงาม เช่นโบสถ์ที่ล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวปูนปั้น, เมืองจำลองนรก – สวรรค์, พระวิหารแก้วรัตนพราหมณ์ – สุวรรณปาล ที่บรรจุรูปหล่อทองเหลืองพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศจำนวน 50 องค์

วัดสังกระต่าย

เป็นวัดโบราณน่าเที่ยวอยู่ในอำเภอเมืองอ่างทอง มีลักษณะเป็นโบสถ์โบราณอายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา สภาพเก่าแก่ ทรุดโทรม ถูกปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ 4 ต้น แบ่งออกเป็น 3 ห้อง

เครดิตภาพ: Thitinun Chamsalee / Shutterstock.com

โดยห้องแรกประดิษฐานพระบูชา หลวงพ่อแก่น และห้องใหญ่ตรงกลางประดิษฐานหลวงพ่อวันดีองค์ใหญ่ และอีกสององค์ขนาดย่อมลงมาคือ หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ส่วนห้องสุดท้ายเป็นพ่อปู่ฤาษีที่เคารพนับถือของชาวบ้าน

ในส่วนของต้นโพธิ์ที่วัดสังกระต่ายนั้นได้ขึ้นเป็นสี่มุม และหยั่งรากชอนไชไปยังผนังโบสถ์อย่างแน่นหนา

รวมไปถึงแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแทนหลังคาโบสถ์ที่ผุพังไปตามกาลเวลา เป็นงดงามในแบบวัดโบราณที่ควรค่าแก่การรักษาไว้คู่เมืองอ่างทอง

วัดบ้านพราน

มีพื้นที่อยู่ในอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดที่งดงามด้วยวิหารเบญจรงค์ เป็นศิลปะยุคใหม่ในมัยรัตนโกสินทร์ จากเดิมเป็นวิหารรูปทรงแบบอยุธยาตอนกลาง ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุคือ หลวงพ่อไกรทองที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารเบญจรงค์ เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ เชื่อว่าเป็นศิลปะแบบเขมรบายน สร้างโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

นอกจากความงดงามของวิหารเบญจรงค์แล้ว ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์ศรีบ้านพรานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำหรับจัดเก็บวัตถุโบราณที่ชาวบ้านและกรมศิลปากรนำมาถวาย