เที่ยว-ชม Saint Joseph’s Oratory แคนาดา

อเมริกาเหนือ (North America)

Saint Joseph’s Oratory ตั้งอยู่บนยอดเขา Mount Royal เป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่และใหญ่มากที่สุดในแคนาดา 

Saint Joseph’s Oratory สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 ภายในจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Crypt Church, The Votive Chapel, Basilica ฯลฯ ด้านนอกจะเป็นสวนสวยและมีจุดชมวิวของเมืองที่สวยงาม

หอสวดมนตร์ Saint Joseph’s Oratory เป็นอาคารที่สูงที่สุดในมอนทรีออลซึ่งสูงกว่า 30 เมตรเหนือยอดเขารอยัล ทำให้สามารถมองเห็นได้จากระยะทางหลายกิโลเมตร

เป็นหนึ่งในอาคารไม่กี่แห่งที่ละเมิดข้อจำกัดความสูงภายใต้รหัสอาคารเทศบาลของมอนทรีออลซึ่งจำกัดความสูงของอาคารใด ๆ รวมถึงสกายแคปเปอร์ไม่ให้สูงเกินความสูงของ Mount Royalค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com