เที่ยว-ชม Milford Road ไฮเวย์มรดกโลก ประเทศนิวซีแลนด์

โอเชียเนีย Oceania (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

ถนนสายมิลฟอร์ด (Milford Road) มีความยาว 121 กิโลเมตร เป็นเส้นทางจาก Te Anau สู่ Milford Sound

 

ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็น “ไฮเวย์มรดกโลก” (World Heritage Highway)

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com