เทศบาลนครนครปฐมเข้าใจสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ยกเลิกสงกรานต์ “ถนนข้าวหมูแดง”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

วานนี้ (6 มี.ค. 2563) เมื่อช่วงบ่าย ที่เทศบาลนครนครปฐม นายหมวดเอกเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เผยว่า

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก องค์การอนามัยโรค (WHO) จึงประกาศแจ้งเตือนเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” และประเทศไทย

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ และ ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไข และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


จากการประชุมฯ ได้ข้อสรุปว่าการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ที่เทศบาลนครนครปฐมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันที่ 13 เมษายน จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและขบวนแห่ และในวันที่ 16 เมษายน จัดกิจกรรม สงกรานต์ “ถนนสายวัฒนธรรม” หรือ สงกรานต์ถนนข้าวหมูแดง บริเวณถนนต้นสน ในปี 2563 นี้

จึงขอยกเลิกการจัดงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและยกระดับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับรัฐบาล ได้มีมาตรการเร่งด่วน โควิด-19 โดยขอความร่วมมือ งดจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ

นายหมวดเอกเอกพันธุ์ กล่าวด้วยว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง โดยการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย แยกของใช้ส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และสามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์ ตลอดจนข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข หรือทางเพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม.


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com