Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

รวมยี่ห้อ "สุราขาว" ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

1 Posts
1 Users
0 Likes
1,071 Views
pakdee
(@pakdee)
Posts: 2477
Noble Member
Topic starter
 

รวมยี่ห้อ "สุราขาว" ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

สุราขาวหรือเหล้าขาว ได้จากการควบคุมการหมักและกลั่นอย่างพิถีพิถัน มีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตโดยห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้ำที่นำมาใช้ปรุงแต่ง ปรับดีกรีสุราเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากแร่ธาตุ จึงทำให้ได้น้ำสุราที่ใสรสชาติชวนดื่ม

สุราขาวตรา รวงข้าว

 2021-08-31-103010

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 28%, 30%, 35%, 40% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 330, 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
บริษัท มงคลสมัย จำกัด
บริษัท ธนภักดี จำกัด
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
บริษัท อธิมาตร จำกัด
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
บริษัท นทีชัย จำกัด

 

สุราขาวตรา รวงข้าว ซิลเวอร์

2021-08-31-103054 

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก Sugar Cane Honey
ปริมาณแอลกอฮอล์ 35% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 700 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

 

สุราขาวตรา ไผ่ทอง

2021-08-31-103151 

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 30%, 35% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 330, 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

 

สุราขาวตรา นิยมไทย

2021-08-31-103225 

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 28%, 30%, 35%, 40% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 330, 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

 

สุราขาวตรา เสือขาว

2021-08-31-103303

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 28%, 30%, 35%, 40% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 330, 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด

 

สุราขาวตรา หมีขาว

 2021-08-31-103338

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 30%, 35%, 40% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต บริษัท ประมวลผล จำกัด

 

สุราขาวตรา มังกรท่าจีน

2021-08-31-103412 

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 30%, 35%, 40% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต บริษัท ประมวลผล จำกัด

 

สุราขาวตรา ไชยา

2021-08-31-103452 

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 30,35% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต หลักชัยการสุรา จ.ราชบุรี

 

สุราขาวตรา เจ้าพระยา

 2021-08-31-103527

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 30,35% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต กาญจนสิงขร จ.กาญจนบุรี

 

สุราขาวตรา แม่วังวารี

2021-08-31-103603

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 28,35% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต ธนภักดี จ.เชียงใหม่

 

สุราขาวตรา พญานาค

 2021-08-31-103635

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต กาญจนสิงขร จ.กาญจนบุรี

 

สุราขาวตรา พญาเสือ

 2021-08-31-103712

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 30,35% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต กาญจนสิงขร จ.กาญจนบุรี

 

สุราขาวตรา บางยี่ขัน

 2021-08-31-103748

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก กากน้ำตาลจากอ้อย (โมลาส)
ปริมาณแอลกอฮอล์ 40% โดยปริมาตร
สี ใส ไม่มีสี
ชนิด ขนาดบรรจุ 640 มล.
ขนาดบรรจุลัง 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต โรงงานสุราบางยี่ขัน จ.ปทุมธานี

 

สุราขาวตรา ยอดข้าว

 2021-08-31-103820

ประเภทผลิตภัณฑ์ สุราขาว
วัตถุดิบหลัก ข้าวเหนียว
ปริมาณแอลกอฮอล์ 28,35ดีกรี โดยปริมาตร
สี ขาว
ชนิด ขนาดบรรจุ 330, 625 มล.
ขนาดบรรจุลัง 330, 625 มล. 12 ขวด / กล่อง
โรงงานผู้ผลิต ธนภักดี จ.เชียงใหม่

 

#ยี่ห้อเหล้าขาว
#ราคาเหล้าขาวไทย
#ส่วนผสมเหล้าขาว 40 ดีกรี รวงข้าว
#สุราขาว คือ
#สุราขาว ราคา
#สุราขาวรวงข้าว
#สุราข้าวหอม
#สุราข้าวหอม 30 ดีกรี ราคา
#สุราข้าวหอม ราคา
#เหล้าขาว 28 ดีกรี
#เหล้าขาว 40 ดีกรี
#เหล้าขาว ประโยชน์
#เหล้าขาว ยี่ห้อไหนดี
#เหล้าขาว ราคา
#เหล้าขาวข้าวหอม
#เหล้าขาวไทย
#เหล้าขาวราคาถูก

 
Posted : 31/08/2021 10:41 am
Share:

ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com