เกาะซาคินทอส ประเทศกรีซ

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

เกาะซาคินทอส (Zakynthos) เป็นเกาะในหมู่เกาะไอโอเนียน ในทะเลไอโอเนียน นอกฝั่งตะวันตกของของประเทศกรีซ เป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 3 ของหมู่เกาะไอโอเนียน มีพื้นที่ 410 ตร.กม. (158 ตร.ไมล์)

เกาะซาคินทอส มีที่ราบกว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ทางตอนกลาง และมีเนินเขาอยู่ทางด้านตะวันตก ที่เกาะนี้ผลิตลูกเกดเป็นสินค้าออก มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักของเกาะนี้

จุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะซาคินทอส ก็คือ “หาดนาวาจิโอ” หรือ “หาดซากเรือแตก” (Navagio Beach or Shipwreck Beach) โดยบนหาดจะมีซากเรือลำใหญ่ขึ้นมาเกยอยู่บนฝั่ง เรื่อลำนี้มาจากผู้ลักลอบขนส่งสินค้าได้มาจอดทิ้งไว้ขณะหลบหนีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ.2523 และถูกใช้เป็นฉากหนึ่งในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Descendants of the Sun

 

 

 

 


อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/เกาะซาคินทอส


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system