“รูปปั้น เมอร์ไลออน” ภาพมุมเดียวกัน ก่อนวิกฤตโควิด-19 กับภาพปัจจุบัน

Singapore - สิงคโปร์

รูปเปรียบเทียบผู้คนจำนวนมากเลือกมุมถ่ายภาพกับรูปปั้น เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของ ประเทศสิงคโปร์ ที่เมอร์ไลออนพาร์ก เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562

 


Merlion park in Singapore / AFP /
กับภาพมุมเดียวกันเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563