ทะเลสาบปูคากิ (Lake Pukaki) ประเทศนิวซีแลนด์

โอเชียเนีย Oceania (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในนิวซีแลนด์ จะเรียกว่าเป็นสวรรค์บนดินก็คงไม่ผิด เพราะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่รายล้อมทะเลสาบจนได้รับฉายาว่า “วิวร้อยล้าน” (Million Dollar View)

ส่วนไฮไลท์ที่ต้องมาดูให้เห็นกับตา คือ ยอดเขาเมาท์คุก (Mount Cook) เทือกเขาสูง 3,753 เมตร ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งขาวโพลน เมื่อมองไปทางภูเขา เราจะเห็นเมฆหรือหมอก ลอยต่ำลงมาดูสวยงามมาก

โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวมีไอน้ำลอยขึ้นเหนือผิวน้ำของทะเลสาบปูคากิ ปะทะเข้ากับหมอกลอยลงมาจากสันเขา

ทะเลสาบปูคากิ มีความคล้ายๆ กับทะเลสาปเทคาโป คือเป็นน้ำที่ละลายมาจากภูเขาน้ำแข็ง เวลาแดดออก น้ำจะเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แต่เวลาไม่มีแดดน้ำเป็นสีน้ำนม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *