ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ประเทศนิวซีแลนด์

โอเชียเนีย Oceania (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

ในนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโปถือ  เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากทะเลสาบโอเฮา และใหญ่กว่าทะเลสาบปูกากิ

ทะเลสาบเทคาโปครอบคลุมพื้นที่ 83 ตารางกิโลเมตร (32 ตารางไมล์) และอยู่ที่ระดับความสูง 710 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

น้ำของทะเลสาบจะมีสีฟ้าที่สดมากๆ หรือที่เรียกว่าสีฟ้าเฉดเทอร์ควอยซ์นั่นเอง

ช่วงที่เหมาะที่สึดในการมาเที่ยวทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) คือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกลูปิน (Lupin) ออกสวยดอกสะพรั่งที่สุดของปี และยาวไปจนถึงช่วงคริสต์มาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *