รถไฟห้อยขา (Puffing Billy) เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

โอเชียเนีย Oceania (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) แรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้า โดยเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ

ในปัจจุบัน Puffing Billy ได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยว

เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ

ที่น่าสนใจคือผู้โยสารสามารถนั่งห้อยขาออกนอกตัวรถ เพื่อชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system