เที่ยว-ชม เนินเขา กลาสตันเบอรี่ ทอร์ (Glastonbury Tor) ประเทศอังกฤษ

ยุโรปเหนือ (Northern Europe)

กลาสตันเบอรี่ ทอร์ (Glastonbury Tor) เป็นชื่อของเนินเขาในเมืองกลาสตันเบอรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หอคอยสู่สรวงสวรรค์ เซนต์ มิเชล (St. Michael’s Tower)

ซึ่งสร้างขึ้นช่วงกลางทศวรรษ 400 ตามตำนานเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์ และอวาลอน หรือดินแดนสวรรค์ตามตำนานกษัตริย์อาเธอร์


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com