สวน The Butchart Gardens แคนาดา

อเมริกาเหนือ North America

The Butchart Gardens ตั้งอยู่ในเมือง Brentwood Bay นับเป็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก

ภายในสวนเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด แถมมีประวัติที่ยาวนาน โดยดอกไม้ภายในสวนนี้จะผลัดกันออกมาอวดโฉมความสวยงามตลอดทั้งปี

ภายในสวน The Butchart Gardens จะมีการแบ่งโซนต่างๆแบ่งออกเป็น Sunken Garden, Rose Garden, Concert Lawn Walk, Japanese Garden, Italian Garden และ Mediterranean Garden

นอกจากนี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเราสามารถลิ้มรส English Tradition of Afternoon Tea ได้อีกด้วย


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system