พระมหามัยมุนี ศรัทธาที่มีชีวิตแห่งมัณฑะเลย์

Myanmar - พม่า

นอกจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองแล้ว พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำที่มีอายุยาวนานกว่าพันปีแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ก็เป็น 1 ใน 5 ศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่าด้วยเช่นกัน พระพุทธรูปองค์นี้ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญต่อการสืบทอดศาสนาแต่ยังเปรียบเสมือนตัวแทนที่ส่งผ่านความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถูกยกย่องว่าเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่

พระมหามัยมุนี หรือ มะฮาเมียะมุนิ (Mahamuni Buddha) ณ วัดพระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha Temple) สร้างด้วยศิลปะมอญโบราณ ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ จากวัสดุสัมฤทธิ์ แรกเริ่มสร้างขึ้นที่เมืองยะไข่ มีตำนานเล่าว่า กษัตริย์แห่งเมืองยะไข่เป็นผู้สร้างเนื่องจาก ทรงสุบิน(ฝัน) ว่าพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้สร้างพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระองค์ จึงสร้างพระพุทธรูปมหามัยมุนีขึ้นเป็นพระคู่เมืองของเมืองยะไข่ตั้งแต่นั้น จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุง แห่งราชวงศ์คองบองได้ตียะไข่สำเร็จและอัญเชิญพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) ราชธานีของพม่าในสมัยนั้นเป็นการถาวรมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากพระมหามัยมุนีแล้ว พระเจ้าปดุงยังอัญเชิญรูปหล่อศิลปะขอมแบบบายนที่กษัตริย์ยะไข่เคยทำศึกตีมาจากอาณาจักรขอม มาประดิษฐานไว้ที่เมืองมัณฑะเลย์พร้อมกันด้วย

พระมหามัยมุนี มีชื่อเรียกติดปากว่า พระเนื้อนิ่ม เหตุเพราะว่าสาธุชนผู้ศรัทธาต่างพากันปิดแผ่นทองคำที่องค์พระหนาจนเป็นหมื่นๆชั้น หากใช้นิ้วกดบนองค์พระ จะสัมผัสถึงชั้นแผ่นทองที่หนานุ่ม เนื่องจากมีความเชื่อว่า พระมหามัยมุนีเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีการล้างพระพักตร์ถวายทุกเช้า เวลา 04.00 น. เฉกเช่นเดียวกับการได้ปรนนิบัติรับใช้องค์พระภาคเจ้าเมื่อครั้งมีพระชนม์ชีพอยู่

การเดินทางไปสักการะพระมหามัยมุนี ที่วัดพระมหามัยมุนี สามารถเดินทางด้วยรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้างเพราะรถประจำทางในเมืองมัณฑะเลย์นั้นไม่ได้สะดวกและแน่นอนเท่าเมืองย่างกุ้ง ราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างจะอยู่ที่ 3,000-10,000 จ๊าด หรือ 50-200 บาท ตามตกลง

วัดพระมหามัยมุนีเปิดให้เข้าชมและสักการะ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น. โดยต้องซื้อบัตร Mandalay Archaeological Zone ticket ราคา 10,000 จ๊าด หรือ 226 บาท เป็นบัตรที่สามารถใช้เข้าชมทั้งวัดพระมหามัยมุนีและสถานที่สำคัญต่างๆทุกที่ของเมืองมัณฑะเลย์ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *