พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เล่าอดีตความรุ่งเรืองอันยาวนานแห่งพม่า

Myanmar - พม่า

หลายคนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ คงทราบกันบ้างถึงความรุ่งเรืองและเกรียงไกรของอาณาจักรพม่าในอดีต เมืองที่งดงามด้วยทองคำ เหมือนเมืองสวรรค์ แม้วันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันความรุ่งโรจน์นั้นให้เรายังประจักษ์ก็คือ ศาสนสถานแห่งนี้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่นับว่าเป็นศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) แปลว่า เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยคริสศตวรรษที่ 6-10 และได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยการครองราชย์ของ พระนางเชงสอบู กษัตริย์หญิงองค์เดียวแห่งมอญ แม้หลังจากที่สิ้นรัชสมัยของนางแล้ว บูรพกษัตริย์ทุกยุคสมัยแห่งพม่าก็ยังคงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และให้การบูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเรื่อยมา

พระมหาเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่ฐานปกคลุมด้วยแผ่นทองคำ ยอดเจดีย์ประดับด้วยทับทิบกว่า 2,317 เม็ดและเพชรกว่า 76 กะรัต เนื่องด้วยประชาชนชาวพม่าต่างร่วมกันถวายเงินและทองเป็นพุทธบูชาในการบูรณะเจดีย์  และพระนางเชงสอบูก็บริจาคทองคำเท่าน้ำหนักตัวของพระนางด้วยเช่นกัน ทางขึ้นบันไดแต่ละด้านจะมีรูปปั้นสิงโต เรียกว่า ชินเต ประดับไว้เป็นคู่หน้าทางขึ้นเพื่อปกปักรักษาองค์เจดีย์

การเดินทางไปพระมหาเจดีย์ชเวดองกอง สามารถนั่งรถแท็กซี่จากสนามบินย่างกุ้ง ไปได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 9,000 จ๊าด หรือประมาณ 200 บาท ถ้าหากต้องการนั่งรถประจำทาง ก็สามารถนั่งสาย สาย 12,28,29,36 ลงที่ป้ายหน้าทะเลสาบกันดอว์จี พระมหาเจดีย์ชเวดากองจะอยู่อีกฝั่งถนน มีสะพานลอยให้เดินข้ามไป

เวลาทำการให้เข้าสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดอกองนั้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 04.00-22.00 น. โดยชาวไทยและชาวต่างชาติอื่นๆ มีค่าบัตรเข้าชม ท่านละ 10,000 จ๊าด หรือประมาณ 226  บาท

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *