พระธาตุอินทร์แขวน อัศจรรย์แห่งศรัทธา ดั่งเทพสร้างสรรค์

Myanmar - พม่า

หากคุณเคยพบเห็นความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติใด คงไม่เท่าความมหัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทองอร่ามที่วางอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่แต่มั่นคง ไม่ไหวเอน เป็นความมหัศจรรย์ที่ดั่งองค์เทพเทวดาตั้งใจมาแขวนไว้

พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระธาตุไจก์ถิโย (Kyaiktiyo Pagoda) ตั้งอยู่ที่ เมืองไจก์ถิโย อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ ประเทศพม่า ที่มาของพระธาตุอินทร์แขวนนี้ มีตำนานเล่าว่า ฤๅษีติสสะ เป็นผู้รับมอบพระเกศาจากพระพุทธเจ้า เพื่อนนำมาให้ประชาชนสักการะ แต่ฤๅษีติสสะกลับซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อถึงเวลาที่ฤๅษีติสสะจะต้องละสังขาร  จึงตั้งใจไว้ว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายศีรษะของตนเอง จึงมีชื่อเรียกก้อนหินนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “หินหัวฤๅษี”  เมื่อเป็นดังนั้น พระอินทร์จึงช่วยแสวงหาก้อนหินดังกล่าว นำมาวางไว้บนภูเขาหิน เป็นที่มาของชื่อ “พระธาตุอินทร์แขวน”

มีความเชื่อว่าหากผู้ใดเดินทางมานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนครบ 3 ครั้ง จะมีแต่ความสุขความเจริญชั่วชีวิต และยังเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีจออีกด้วย

การเดินทางไปพระธาตุอินทร์แขวน สามารถนั่งรถไฟจากเมืองย่างกุ้งที่ท่ารถไฟกลางเมืองย่างกุ้งเลย บริเวณ พระธาตุสุเหร่ (Sule Pagoda) เมื่อมาถึงเมืองไจก์ถิโย จะมีรถหลายสายและหลายบริการให้คุณใช้เดินทางไป คินปุนเบสแคมป์ (Kin Pun Sakhan) สามารถเลือกได้ตามสะดวก ซึ่ง คินปุนเบสแคมป์ นี้ คือจุดสำหรับขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ไปบนพระธาตุอินทร์แขวน ราคา 8,500 จ๊าด หรือ 193 บาท  หากไม่ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สามารถขึ้นรถบรรทุกก็ได้ แต่ใช้เวลานานกว่า ราคา 2,500 จ๊าด หรือ 56 บาท และเมื่อถึงปลายทางจุดจอดด้านบนเขาแล้ว ต้องเดินอีก 800 เมตร จึงจะถึงพระธาตุอินทร์แขวน โดยมีค่าเข้าชมสักการะพระธาตุอินทร์แขวนคนละ 10,000 จ๊าด หรือ 227 บาท

พระธาตุอินทร์แขวนเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง แต่รถบรรทุกบริการขึ้นเขาและกระเช้าไฟฟ้าจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *