สะพานคาจู (The Khajou Bridge) ประเทศอิหร่าน

ตะวันออกกลาง Middle East

สะพานคาจู (The Khajou Bridge) เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความสำคัญของเมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยชาห์อับบาสที่ 2 แห่งเปอร์เซีย (Shah Abbas II)

สะพานแห่งนี้สร้างพาดผ่านแม่น้ำ Zayandeh เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองอิสฟาฮานทางตอนเหนือและทางตอนใต้ที่จะไปยังเมือง Shiraz

สะพานคาจูมีความยาวประมาณ 132 เมตร กว้าง 12 เมตร สร้างขึ้นเป็น 2 ชั้น ออกแบบอย่างสวยงามตามแบบศิลปะเปอร์เซีย มีซุ้มโค้งประตู

สะพานคาจูเป็นสถานที่ชมวิวแม่น้ำและนั่งพักผ่อนยามเย็นที่สวยงามมาก ๆ

ซึ่งนอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของเมืองแล้ว ก็ยังเป็นเขื่อนขนาดย่อมบนแม่น้ำ Zayandeh อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *