เที่ยว โบโรบูดูร์ ตามรอยธรรมะ พุทธมหายานแดนอิเหนา

Indonesia & Bali - อินโดนีเซียและบาหลี

หากไม่นับปราสาทหินนครวัดแล้ว โบโรบูดูร์หรือ บุโรพุทโธ (Borobudur)  เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย คงถือว่าเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง

วิหารโบโรบูดูร์ ตั้งอยู่ที่เมืองยอกยาการ์ตา ซี่งห่างจากตัวเมือง ไป 40 กิโลเมตร สร้างด้วยศิลปะที่รับอิทธิพลมาจากอินเดีย นำมาผสมผสานกับซิลปะแบบชวา เพื่อใช้เป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ชื่อวิหาร “โบโรบูดูร์” แปลว่า วิหารบนภูเขาสูง เพราะสร้างขึ้นบนเนินภูเขาไฟและก่อสร้างด้วยด้วยหินแอนดีไซต์ (Andesite) ซึ่งเป็นหินจากภูเขาไฟ นั่นเอง

รอบวิหารเต็มไปด้วยหินสลักสูงต่ำเป็นชั้นๆ สื่อความหมายถึง บาป บุญและการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ส่วนมหาสถูปมีการตกแต่งด้วยภาพแกะสลักและพระพุทธรูป และ รูปปั้นพระพุทธรูป 504 องค์  ในชั้นบนสุดของโบโรบูดูร์จะมีทรงคล้ายดอกบัว เมื่อมองมาจากที่ไกลๆ จะเห็นเป็นดอกบัวกลางหุบเขา

ด้านในของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา โดยภาพจิตกรรมบนผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและพุทธประวัติ  ความงดงามทั้งหมดนี้ ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991

การเดินทางไปที่วิหารโบโรบูดูร์ สามารถขึ้นรถเมล์ trans jogja  สาย 2A ค่าโดยสารประมาณ 3000 Rp หรือ 6  บาท ลงที่สถานี Jombor ก็นั่งรถโดยสาร ซึ่งจะมีหลายเส้นทาง เลือกเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในขณะนั้น ค่าโดยสารจะราวๆ 20000 Rp หรือ 43 บาท พอลงที่ท่ารถบุโรพุทโธ เรียกใช้บริการ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ojek) ให้ไปส่งที่ทางเข้าบุโรพุทโธได้เลย

เวลาที่เปิดให้เข้าชมวิหารโบโรบูดูร์ นั้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *