ชวนเที่ยวตามรอยพุทธประวัติ  ชมศาสนสถานพุทธคยา 

India - อินเดีย

การได้ตามรอยสถานที่สำคัญที่ปรากฏในพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คงเป็นการเดินทางที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาในศาสนาพุทธ และพุทธคยา ประเทศอินเดีย 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน ก็คือจุดหมายที่ดีทีเดียว

พุทธคยา (Mahabodhi Temple) จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนรัญชรา ประกอบด้วยพระแท่นวัชรอาสน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และ องค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร แกะสลักงดงามด้วยศิลปะอินเดีย  รวมถึงวัดไทยพุทธคยา ปัจจุบัน ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ให้เป็นมรดก เมื่อปี พ.ศ. 2545

พุทธคยา เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช และสร้างต่อเติมเรื่อยมาโดยกษัตริย์อินเดียผู้เลื่อมในในพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะถูกเข้ามาครอบครองโดย ศศางกา กษัตริย์ฮินดูแห่งราชวงศ์   เบงกอล ที่นำชาวฮินดูมายึกครอบพื้นที่แถบนี้และเปลี่ยนพุทธคยาให้เป็นเทวสถานแบบฮินดู อีกทั้งทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ นับว่าเป็นช่วงที่พุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมโทรมลง

เมื่อเดินทางมาถึงพุทธคยา คุณจะสัมผัสความเงียบสงบ ความร่มรื่นจากต้นศรีมหาโพธิ์ที่ปกคลุมทั่วทั้งบริเวณของพระแท่นวัชรอาสน์ ผู้คนจึงนิยมมานั่งวิปัสสนาสมาธิที่นี่ตลอดวัน เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ถึงสามทุ่ม  จึงไม่แปลกว่าเหตุใดองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเลือกสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ในการตรัสรู้

การเดินทาง สำหรับการเดินทางในประเทศอินเดีย ไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้ เมื่อเดินทางถึงสนามบินคยาแล้ว จึงควรเรียกรถแท็กซี่หรือรถออโต้ริคชอว์ (สามล้อ) จากสนามบินหรือที่พัก ไปที่พุทธคยาเลย แทนการใช้รถประจำทาง ราคาตามตกลงกัน อยู่ที่ประมาณ 200-400 รูปี หรือ  80-170 บาท

สำหรับการเข้าชมพุทธคยา เปิดให้เข้าชมตลอด 24 ชั่วโมงและค่าเข้าชม ฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *