เดินขึ้นเขาไท่ซาน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะกลางแจ้งซานตง

China - จีน

ภูเขาไท่ซาน (泰山:taishan) ตั้งอยู่เมืองไท่อาน หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของมณฑลซานตง ศูนย์กลางของศาสนจักรกว่า 2,000 ปี หนึ่งสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ทางชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน


ยอดบนสุคคือ ยอดจักรพรรดิหยก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,545 เมตร ยูเนสโกได้ยกย่องให้ ภูเขาไท่ซาน เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ.1987

มีหินผาตั้งเรียงรายจำนวนมาก และกวีเอกหลายคนจารึกบทกลอนมากมาย ไว้ที่แห่งนี้ จนได้ชื่อว่าเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และศิลปะกลางแจ้ง สะท้อนให้เห็นอารยธรรมเก่าแก่ของจีน


ภูเขาไท่ซานถือเป็น ขุนเขาแห่งแรกของจีน และเป็น 1 ใน 5 ภูเขาที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์จีน (ห้าเขาใหญ่ (五岳) นั้นประกอบไปด้วย ไท่ซาน(泰山) หัวซาน(华山) ซงซาน(嵩山) (เหิงซาน(恒山) เหิงซาน (衡山)) มีฮ่องเต้และกษัตริย์ใช้เป็นสถานที่ จัดพิธีบวงสรวงในรัชสมัยต่างๆ ถึง 72 พระองค์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศจีน เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข


รวมทั้งตั้งแต่สมัยราชวงค์ฉินเป็นต้นมา ได้มีฮ่องเต้หลายพระองค์ มายังเขาไท่ซานแห่งนี้ เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน เพื่อเป็นกุศลให้แก่ราษฏร และประเทศชาติ เช่น ฉินซื่อหวง (ฉินซีฮ่องเต้) ฮั่นอู่ตี้ ฮั่นกวงอู่ตี้ ถังเกาจง ถังเสวียนจง ซ่งเจินจง คังซี เฉียนหลง และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12 พระองค์ เพราะเขาแห่งนี้มีทั้งศาสนาพุทธ และเต๋ารวมอยู่ด้วยกัน


ภูเขาไท่ซานก่อกำเนิดมาตั้งแต่สมัย 2,800 ล้านปีก่อน มีลักษณะยิ่งใหญ่สูงตระการตา ทัศนียภาพสวยงามและแปลกตา คนจีนยกย่องว่าเป็นผู้นำแห่งห้าขุนเขา(五岳之首) มีธารน้ำในหุบเขา 102 สาย ทิวทัศน์ในภูเขามีลักษณะความสวยงามนับร้อยนับพันแบบ กระทั่งมีคนแบ่งความสวยแต่ละพื้นที่ออกเป็น 6 ลักษณะ คือ สวย ลึกล้ำ มหัศจรรย์ สูงส่ง ชวนหลง กว้างใหญ่ พร้อมทั้งยังมีสิ่งก่อสร้างของผู้นำแต่ละยุคสมัย เช่น วัด สร้างพระพุทธรูป สลักตัวอักษรโบราณลงบนแผ่นหิน เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นโบราณวัตถุ และโบราณสถานอันล่ำค่า มีหินแกะสลักของแต่ละยุคสมัยมากกว่า 1,800 แห่ง


นอกจากนั้นยังมีกวีเอก ปรมาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละยุคสมัย มักจะมาเยี่ยมชมเขาไท้ซานนี้ ทำให้มีคำกลอน บทกวีเกี่ยวกับเขาไท้ซานนี้มากกว่า 1,000 กว่าบทกวี นับตั้งแต่พื้นที่ จุดบูชาแห่งเขาเซ่อโซ่วซาน (泰城西南祭地的社首山) ถึงจุดบูชาฟ้าแห่งยอดเขาอวี้หวง(告天的玉皇顶) ล้วนแล้วเป็นแต่โบราณสถาน และสถานที่อันทรงคุณค่าจำนวนมหาศาล และยังมีต้นไม้เก่าแก่อายุมากกว่า 500 ปีขึ้นไปอีกสองหมื่นกว่าต้น


หากคุณต้องการมาเที่ยวให้ทัน ช่วงงานฉลองปีใหม่ของเขาไท่ซาน จะต้องยึดตามปฏิทินจีน เพราะตามปฏิทินจีนเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 3 วัดไท่ซานจะมีงาน ฉางชุน (长春会) เขาจัดติดต่อกันมาพันกว่าปีแล้ว หรือว่าคุณจะมาช่วงทุกเดือน 9 ของทุกปี จะมีการจัดงานขึ้นเขาประจำปีทุกปี ซึ่งเป็นงานนานาชาติ (泰山国际登山节) จึงต้องมีความรู้ในเรื่องปฏิทินจีน หากต้องการมาเที่ยวช่วงเทศกาล


นอกจากนั้นหากไม่ใช่ช่วงเทศกาล อยากจะมาเที่ยวชมเขาไท่ซานช่วงเหมาะสมที่สุด จะเป็นช่วงเดือน 4 ถึง เดือน 11 หรือช่วงที่เหมาะจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้น ควรจะมาช่วงฤดูใบไม้ร่วง คือเดือน 9 -11 ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกมาช่วงไหน คุณจะได้รับความประทับใจ จากเขาไท่ซานกลับไปด้วยแน่นอน