ชมสวนโบราณแห่งซูโจว ศิลปะสไตล์จีน 2,000 ปีจากยุคชุนชิว

China - จีน

ใครที่ชอบเที่ยวโบราณสถาน สิ่งก่อสร้างทางศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น วันนี้มีสถานที่แห่งหนึ่ง มีความสวยงามและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีน โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะแบบจีน ได้สืบเนื่องต่อกันมายาวนานหลายพันปี โดยได้สะท้อนออกมาสู่สิ่งก่อสร้างต่างๆ อันมีผลต่อการเป็นอยู่ใช้ชีวิตของคนจีนท้องถิ่น เรากำลังพูดถึงสวนโบราณแห่งซูโจว สวนที่บ่งบอกของพัฒนาการทางศิลปะสไตล์จีนได้เป็นอย่างดี

สวนโบราณแห่งซูโจว (The Classical Gardens of Suzhou: 苏州古典园林) อยู่ในเมืองซูโจว ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะการตกแต่งแบบจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ยุคชุนชิว สมัยนั้นรู้จักการสร้างสวน กระทั่งถึงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง โดยเจ้านายชั้นสูง ขุนนาง และเศรษฐี รวมทั้งมหาบัณฑิต ได้สร้างสวนเพิ่มให้มีมากว่า 200 สวน

สวนแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความรู้ทางภูมิสถาปัตย์เป็นอย่างดี ได้รับการก่อสร้างด้วยความวิจิตรบรรจงในด้านศิลปะการจัดสวน เป็นสวนแห่งการรวมความรู้ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ศิลปกรรม และปรัชญาตะวันออกมาใช้ในการสร้าง


สวนโบราณแห่งเมืองซูโจว แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือสวนที่พักอาศัย สวนในวัด และสวนชานเมือง ซึ่งมีจำนวนของสวนที่พักอาศัยมากสุด มีการรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมของจีนแบบโบราณ มารวมไว้ในการสร้างสวนได้อย่างลงตัว


อีกทั้งออกแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างต่างๆ ตามแบบจีนโบราณ เช่น ศาลา เจดีย์ สะพาน


แม้แต่สิ่งของอื่นๆ เช่น ภาพเขียนภู่กันจีน ภาพปักลวดลายอ่อนช้อย หรือการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน ทำให้สวนแห่งเมืองซูโจว เต็มไปด้วยมนต์ขลังของศิลปะจีนโบราณอย่างแท้จริง


รวมทั้งผู้ออกแบบสวนโบราณแห่งซูโจว ได้แก่ จางเหลียง (Zhang Liang) จี้เฉิง (Ji Cheng) เกออยู่เหลียง (Ge Yuliang) เฉินฉงโจว (Chen Congzhou) มีแนวคิดการจัดสวนคล้ายแบบ zen ของญี่ปุ่น เน้นเรื่องหินและน้ำเพื่อทำให้จิตใจเกิดสมาธิ ส่งผลให้มีความหลายหลายทางศิลปะมากขึ้น อย่างการวางตำแหน่งทะเลสาบ ลำธารให้สามารถสะท้อนแสงดวงจันทร์ได้ การสร้างสระน้ำรูปทรงเรขาคณิตให้ลงตัวกับสวนอื่นๆ ไม้ที่นำมาสร้างเลือกเฉพาะไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ใบหลากสี ไม้กระถาง ไม้ดัดต่างๆ และมีชื่อมงคล


เมื่อคุณเข้ามาในสวนจะเห็นภาพ ของศิลปะวัฒนธรรมแบบจีนและ zen รวมกันได้อย่างลงตัว ทัศนียภาพของดอกไม้บานสะพรั่งปลูกประดับอย่างมากมาย หรือ น้ำพุขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าปราสาท แบบที่เห็นในสวนสไตล์ยุโรป แต่พยายามถ่ายทอดความสมบูรณ์แบบจากธรรมชาติ ผ่านทางต้นมอส ต้นไม้ ก้อนหิน บ่อน้ำ เพื่อให้ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนให้ดื่มด่ำความงดงามของธรรมชาติ


ปัจจุบันสวนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงยุคสมัยโบราณ และมีชื่อเสียงเลื่องลืออยู่ราว 10 กว่าแห่ง ได้แก่ สวนชางลั่งถิง (พลับพลาเกลียวคลื่นสีคราม) สร้างขึ้นในสมัยซ่ง สวนป่าซือจึหลิน หรือสวนป่าสิงโต สวนสมัยราชวงศ์หยวน หรือสวนสมัยหมิงอย่างสวนจัวเจิ้ง และสวนสมัยชิง เช่น สวนหลิวและสวนอี๋หยวน (สวนสราญรมย์) เมื่อคุณมายังสวนโบราณซูโจ เชื่อว่าคุณจะได้รับทั้งความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมของจีนโบราณ รวมทั้งความประทับใจมากที่สุดด้วย