ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง ศึกษาวัฒนธรรมฮานี แหล่งมรดกโลก

China - จีน

มณฑลยูนนาน ประเทศจีนเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีชนกลุ่มต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย ซึ่งชนกลุ่มเหล่านั้นได้สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันล้ำค้า ให้กับประเทศจีนมากระทั่งปัจจุบัน เหมือนชาวฮานี ได้สร้างทุ่งนาขั้นบันไดไว้ในหยวนหยาง เมื่อ 1,300 ปีก่อน เป็นมรดกล้ำค่ากับลูหลานและคนทั่วโลกกระทั่งปัจจุบัน


ทุ่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง (元阳梯田: yuanyangtitian หยวนหยางตี้เถียน) ตั้งอยู่ในเมืองหยวนหยาง มณฑลยูนนาน เป็นนาขั้นบันไดสวยที่สุด มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กระทั่งในปี ค.ศ. 2013 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

อีกทั้งเป็นทุ่งนาขั้นบันไดบริเวณขนาดใหญ่ ครอบคลุมบริเวณด้านล่างสองฝั่งลำน้ำหงเหอใน 3 เมือง คือ เมืองหยวนหยาง เมืองลี่วชุน เมืองจินผิง


ซึ่งเฉพาะในหยวนหยางมีนาขั้นบันไดประมาณ 8,000 ขั้น นาขั้นบันไดแต่ละขั้นจะมีองศาความชันอยู่ที่ 15-75 องศา เมื่อคุณมายังที่แห่งนี้ในช่วงทะเลหมอก คุณจะได้เห็นความมหัศจรรย์ แตกต่างจากนาขั้นบันไดที่อื่น เนื่องจากมีบริเวณที่ใหญ่เหมือนเป็นป่า ที่อยู่ใต้ก้อนเมฆเหมือนปุยนุ่น ทำให้คุณเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามน่าอัศจรรย์ ที่นาในเมืองหยวนหยางแห่งนี้ เดิมทีเดียวไม่มีสภาพอย่างนี้ แต่ด้วยความพยายามของชนชาวฮานี วางระบบการจัดการน้ำ สำหรับเพาะปลูกและทำการเกษตร


ด้วยสภาพพื้นที่เมื่อครั้ง 2500 ปีก่อน เมื่อบรรพบุรุษชาวฮานีย้ายถิ่นฐานมาจากทิเบต เมืองหยวนหยางไม่มีพื้นที่เหมาะสม ในการเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพเลย ชาวฮานีจึงนำก้อนหินมาเรียงกันเป็นกำแพงกั้นน้ำ เป็นชั้นๆ แล้วมีการทดน้ำเข้ามาสู่แต่ขั้นนั้น ทำให้สามารถเพาะปลูกพืชต่างๆ ได้ เมื่อถึงราชวงศ์หมิง แนวคิดการปรับปรุงที่ดินของชาวฮานี ได้แพร่กระจายออกไปทั่วจีน และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ฮ่องเต้ในสมัยนั้น พระราชทานนามให้กับชาวฮานีว่า เทพอินทรีแห่งเขาใหญ่


ในเขตบริเวณเมืองหยวนหยาง ทั่วทุกพื้นที่มองเห็นเป็นทุ่งนาขั้นบันได ไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหน ล้วนแต่เห็นบรรยากาศงดงามของทุ่งนาขั้นบันได นอกจากนั้นยังมีจุดท่องเที่ยวสำคัญ คือ ป้าต๋า(坝达) อยู่ทางทิศใต้ของเมืองหยวนหยางห่างออกไป 43 กิโลเมตร จุดนี้เป็นจุดที่เหมาะแก่การถ่ายภาพยามเย็นเป็นอย่างมาก เพราะจะเห็นหมู่บ้านและค่ายต่างๆ รวม 17 แห่ง รวมทั้งทุ่งนาขั้นบันไดของชนเผ่าฮานี อีกกว่า 4000 ไร่ เป็นจุดชมทุ่งนาขั้นบันได และทะเลหมอกสวยที่สุด และยังเป็นสถานที่ในการค้นคว้าการทำนาขั้นบันไดในรูปแบบใหม่


ส่วนเหลาหู่จุ่ย(ปากเสือ:老虎嘴) จุดชมวิวจุดนี้โดดเด่นตั้งแต่ จุดที่เรียกว่าปากเสือถึงแท่นชมวิว มีทั้งหมดสี่ด้าน แต่สามด้านที่มีนาขั้นบันไดสลับสูงต่ำ เมื่อพระอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้าคุณจะเห็นการสะท้อนของแสงมีการเปลี่ยนสีตามระดับขั้นบันได


และจุดชมวิวตัวอีซู่(多依树) เป็นจุดที่มีทุ่งนาขั้นบันไดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด, เป็นจุดที่เหมาะแก่การถ่ายภาพแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านกลุ่มเมฆที่บดบังมากที่สุด

หากคุณอยากมาเที่ยวชมนาขั้นบันไดที่หยวนหยาง สามารถมาได้ทุกฤดูกาล เนื่องจากคุณจะได้เห็นทิวทัศน์ และสีสันของท้องนาขั้นบันไดแตกต่างกันออกไป จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ในการเดินทางมาพักผ่อนของคุณ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฮานี เพื่อประสบการณ์ที่ดีอันน่าจดจำของคุณ