ชมเกาะนกแสนงาม ตามหาทะเลสาบ 7 สี ใหญ่สุดในจีน

China - จีน

ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake) หรือคนจีนเรียกว่าชิงไห่หู (青海湖) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานอนุรักษ์ธรรมชาติในปี 1997 อยู่ในมณฑลชิงไห่ ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นทะเลสาบที่สหประชาชาติจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก และมีการยื่นขอเพื่อขึ้นเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีนกน้ำมาฟักไข่ บริเวณทะเลสาบเป็นจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมอย่างมาก


ทะเลสาบชิงไห่หรือทะเลตะวันตก มาจากคำในภาษาจีน คือ ไห่ แปลว่าทะเล ส่วนซี แปลว่าทิศตะวันตก รวมกันจึงหมายถึงทะเลตะวันตก มีพื้นที่ 4,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองซีหนิง 150 กิโลเมตร มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 106 กิโลเมตร และมีความกว้างจากใต้ถึงเหนือ 63 กิโลเมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 19 เมตร และจุดลึกที่สุด 39 เมตร โดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศทาง ทำให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

รวมถึงมีจุดเด่น คือน้ำไหลเข้าอย่างเดียว และไม่เคยไหลไปภายนอก โดยมีแม่น้ำและลำธารกว่า 23 สายที่ไหลเข้าทะเลสาบแห่งนี้ พื้นที่ภายในทะเลสาบจึงชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญ

และเป็นพื้นที่มีสนธิสัญญา เกี่ยวกับการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ำ เนื่องจากจะมีนกอพยพมาอาศัยในช่วงหน้าร้อน โดยเป็นนกที่อพยพมาจาก ทางตอนเหนือของจีนและยุโรปกลาง กลายเป็นเอกลักษณ์ของมณฑลชิงไห่


นอกจากนั้นภายในทะเลสาบ ประกอบด้วยเกาะย่อยๆ อีกจำนวน 5 เกาะ ซึ่งหากมองจากมุมสูงจะมีลักษณะเหมือนเรือลอยอยู่ 5 ใบ ได้แก่ เกาะไห่ซีซาน เกาะไห่ซีผีหรือเกาะไข่ เกาะไห่ซินซาน เกาะทราย เกาะหินสามก้อน เนื่องจากน้ำในทะเลสาบชิงไห่ลึกไม่เท่ากัน และสภาพอากาศตามฤดูกาลด้วย ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่เหมือนกัน น้ำในทะเลสาบจึงมีทั้งหมด 7 สี ดังนั้น ชาวทิเบตที่พักอยู่ในบริเวณนี้จึงเรียกว่า ทะเลสาบ 7 สี และ เป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต

รวมทั้งในทะเลสาบยังพบปลาได้เพียงชนิดเดียว เป็นปลาไม่มีเกล็ด คล้ายปลาคาร์ฟ มีชื่อว่าปลาหวง ปลาชนิดนี้ถือเป็นปลาอนุรักษ์ของทางการจีน หากใครจับถือว่าผิดกฏหมาย อีกทั้งชาวจีนไม่นำปลาชนิดมากิน เพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่อยู่ในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนั้นบริเวณรอบทะเลสาบชิงไห่ มีการปลูกดอกคาโนลา (Canola) เป็นทุ่งเหลืองอร่าม ซึ่งดอกชนิดนี้จะนำไปสกัดเป็นน้ำมัน เพื่อใช้บริโภคโดยนำไปประกอบอาหาร ชิงไห่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน หากคุณจะมาเที่ยวดินแดน ที่เปรียบเสมือนมงกุฎของชิงไห่ และเกาะสวรรค์ของนกน้ำแห่งนี้ จะต้องมาในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมเป็นช่วงเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นช่วงอากาศดีเย็นสบาย

หากคุณมามณฑลชิงไห่ครั้งใด จะต้องมาที่ทะเลสาบชิงไห่ให้ได้ เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ได้เห็นทะเล 7 สี รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนพื้นเมืองทิเบต ที่สำคัญได้เยือนถิ่นนกน้ำสวยงาม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑลชิงไห่ด้วย การมาทะเลสาบชิงไห่ จะเป็นประสบการณ์น่าจดจำอีกแห่งหนึ่งของคุณ