วัดหนานผู่โถว วัดเทพเจ้าแห่งความเมตตา ขอพรให้สมปรารถณา

China - จีน

วัดหนานผู่โถว (Nanputuo) เดิมเรียกว่าวัดซือโจว (SiZhou) เป็นวัดที่อยู่ในเกาะเซี่ยะเหมินมณฑลฝูเจี้ยน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ถัง ซึ่งอยู่ทางใต้ของเซี่ยะเหมิน ทั้งยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์การถูกทำลายในระหว่างสงครามถึงสองครั้ง นอกจากนั้นวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ เทพกวนหยิ หรือเทพเจ้าแห่งความเมตตา นักท่องเที่ยวและชาวพุทธจากทั่วโลก นิยมเดินทางมาไหว้ขอพรในสิ่งที่ต้องการ อย่างไม่ขาดสาย

เนื่องจากเมืองเซี่ยะเหมินมีลักษณะเป็นเกาะ โดยได้รับสมญานามว่า “สวนดอกไม้บนทะเล” และ “เกาะแห่งดนตรี” ดังนั้นสำหรับคนที่พักอยู่พื้นที่นอกเกาะ ต้องเดินทางเข้ามาในเกาะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมาก เพื่อมาไหว้พระเยี่ยมชมวัดหนานผู่โถว


เครดิตภาพ: EQRoy / Shutterstock.com

เมื่อเดินทางมาถึงหน้าวัด คุณจะสังเกตุเห็นซุ้มประตูทางเข้าอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เป็นเมืองและตึกทันสมัยของเซี่ยเหมินมากนัก แต่ด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ จึงเหมือนแยกปัจจุบันกับอดีตให้เห็นต่างกัน แต่สามารถผสมผสานอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว รวมทั้งเมื่อเข้ามาภายในวัดเราจะได้เห็นความร่มรื่นของต้นโพธิ์ต้นใหญ่ อาคารต่างๆ ที่สร้างกระจายบนภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม


ภายในวัดคุณจะได้เห็นสถาปัตตยกรรม การก่อสร้างในยุคราชวงศ์ถัง มีการแบ่งเป็นห้องหรือโถงต่างๆ ได้แก่ โถงจตุโลกบาล หรือที่คนจีนเรียกว่าโถงเทพแห่งสวรรค์ ซึ่งเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาทิศทั้ง 4 และเป็นเทพของสวรรค์ชั้นแรกชื่อว่า จาตุมมหาราชิกา ประกอบด้วย ท้าวกุเวร ท้าววิรุฬหก ท้าวธตรฐ และท้าววิรูปักษ์ ด้วยสถาปัตยกรรมจีน หน้าตาของทั้ง 4 ท่าน จะค่อนข้างน่ากลัว

เครดิตภาพ: Katoosha / Shutterstock.com

และภายในโถงนี้จะมียังมีพระพุทธรูปสวยงามที่ตั้งอยู่ตรงกลางโถงด้วย

เครดิตภาพ: Jack Hong / Shutterstock.com

จากนั้นคุณเดินต่อมาที่โถงหลักศาลเจ้า ซึ่งโถงนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับการประกอบพิธีต่างๆ ทั้งหลายของพระสงฆ์ แล้วไปต่อที่วิหารเมตตาธรรม วิหารนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 องค์ ประทับยืนบนแท่นสูงถึง 30 ขั้น และเทพเจ้าแห่งความเมตตา เมื่อเรามาไหว้จะสังเกตุเห็นได้ถึงร้อยยิ้มแห่งความเมตตาของท่าน หากใครได้มากราบไหว้ขอพรที่นี่ เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงาน เงิน และความรัก

อีกทั้งยังมีหอพระไตรปิฎก เป็นที่สำหรับเก็บเอกสารทางพระพุทธศาสนาจำนวนมาก และพระพุทธรูปที่ได้มาจากประเทศพม่า รวมถึงงาช้างและอื่นๆ อีกมากมาย


หลังจากนั้นคุณจะได้ชมเจดีย์ฉวนเฟิง เป็นเจดีย์สีขาว สร้างตามแบบสถาปัยกรรมแบบจีน ซึ่งอยู่ระหว่างบ่อน้ำฉี่ซิน ที่เต็มไปด้วยบัวและปลาสวยงามมาก คุณจะเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินเล่นเหมือนบรรยากาศในสวน และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น่าประทับใจต้องห้าม (พลาด)แห่งหนึ่ง เมื่อมาที่เซี่ยะเหมิน